Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Mácsai Boglárka

Mácsai Boglárka (szül. 1985, Kalocsa) a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén szerzett bölcsész diplomát 2011-ben, ahol jelenleg PhD hallgatóként folytatja tanulmányait. A “Szimbolikus tájak és etnikus kapcsolatok a posztszovjet Oroszországban” c. 57093 sz. OTKA-projekt kutatótagja. A 2012-2013-es tanévben a Közép-Európai Egyetem Történelem Tanszékén végzett egy éves mesterkurzust, amely során történeti politika, közép-, kelet- és délkelet-európai összehasonlító történelem, valamint gender témakörökben hallgatott órákat. Kutatásait az Orosz Föderáció egyik köztársaságában, Baskortosztánban végzi udmurtok és tatárok között, ahol 2008-ban, 2012-ben és 2013-ban folytatott hosszú távú antropológiai terepmunkát. Kutatási területei között szerepel