Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Hrotkó Larissza

Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport

Hrotkó Larissza (Larissa) (1945) első szakmája nyelvész. A nyelvtudományban a nyelvek strukturális elemzésével és a nyelvjárásokkal foglalkozott. A teológiai és a kultúratörténészi diploma megszerzését követően a zsidó kultúra feminista kutatásával foglalkozik. 2013-ban elnyerte a zsidó vallástudomány doktori fokozatát.

Hágár bibliai alakjáról 2004-ben írt tanulmánya óta szerepel a magyarországi feminista szerzők névsorában (in: Séllei Nóra, A feminizmus találkozásai a posztmodernnel, Csokonai Kiadó, 2006, 315)

2000 óta tagja az ESWTR-nek (Női Teológiai Kutatók Európai Egyesületének) és a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének.

Jelen tanulmányhoz kapcsolódik többek között négy korábbi publikáció:

Dynamik, Geographie und Gesellschaftsspezifik der jüdischen Ansiedlung in Pest um die Mitte des 19. Jahrhunderts In: Acta Ethnographica Hungarica, Budapest - Akadémiai Kiadó, 2008, pp. 263-276.

Gesellschaftliche Legitimation jüdischer Frauen am Anfang des 19. Jahrhunderts in Pest In: Women and Religion, Cluj, Verbum, 2011, 225-230.

Az óbudai zsidó közösségi iratok mint a magyarországi zsidóság kutatási forrása In: Magyar egyháztörténeti vázlatok, 2011/1-2, 203-213

A „dámák” és a „kibucnők” – Egy zsinagógai közösség női rétegének változó arca, 172-180 In: Vallás, Közösség, Identitás (Religion, Gemeinschaft, Identität), Szeged, 2012