Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Czingel Szilvia

Néprajzkutató-muzeológus. Pozsonyban született, középiskolai tanulmányait a pozsonyi Duna utcai gimnáziumban végezte. 1995-ben diplomázott az ELTE néprajz szakán. 2001-ben védte meg doktori disszertációját. A dolgozat címe: Higéniai és tisztálkodási szokások változása 1900-1945 között Budapesten. 2007 óta a Centropa Magyarország munkatársa. Föbb kutatási területe a higiénia-tisztálkodás kultúrköre, zsidó folklór és népszokások, valamint oral history kutatások. Számos tanulmánya jelent meg mindhárom témában.