Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Frauhammer Krisztina PhD

A Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) Néprajzi Tanszékének munkatársa. Fő érdeklődési területei a devóció különféle megnyilvánulásai, többek között a mirákulumok, votív graffitik, virtuális ima-oldalak. Foglalkozik továbbá az imakönyv- és lelkiségi irodalom spiritualitásra gyakorolt hatásával, valamint az írásbeliség, olvasáskultúra vallásosságban betöltött szerepével