Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Frauhammer Krisztina PhD

A Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) Néprajzi Tanszékének munkatársa. Fő érdeklődési területei a devóció különféle megnyilvánulásai, többek között a mirákulumok, votív graffitik, virtuális ima-oldalak. Foglalkozik továbbá az imakönyv- és lelkiségi irodalom spiritualitásra gyakorolt hatásával, valamint az írásbeliség, olvasáskultúra vallásosságban betöltött szerepével