Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Kiss Endre Prof.DSc.

Ny. egyetemi tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem, ELTE), aktív egyetemi tanár (OR-ZSE). Az MTA Jövőkutatási Bizottságának, 2011-től a Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának tagja, az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság Nemzetközi Munkabizottságának elnöke. Tanácskozási joggal rendelkező tagja az MTA Veszprémi Területi Bizottságának

Filozófiai és filozófusi tevékenysége három korszakra bontható: Az első korszakban az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténet, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet ezzel kapcsolatos problémáival foglalkozott. Filozófiai tevékenysége második korszakának középpontjában Nietzsche állt. 1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változatát. Filozófiai tevékenysége harmadik korszakának középpontjában az 1989 utáni kelet-európai és egyben a globális fejlődés komplex problematikája állt. A jelen teoretikus értelmezését és a jelen filozófiai irányzatainak teoretikus értelmezését számos párhuzamos perspektívából kísérelte meg elvégezni (a globalizáció elmélete, az információs társadalom, a posztmodern, a mindennapi tudat, a filozófiai tipologizálás aktuális problematikája).

1985-86-ban Humboldt-ösztöndíjas. Többek között tanulmányuton kutatta Friedrich Nietzsche kéziratos filozófiai hagyatékát Weimarban (1990). Visiting fellow-ként tanulmányozhatta Hermann Broch hagyatékát a Yale Egyetemen (New Haven). Az Internationale Hegel-Gesellschaft magyarországi megbízottja (1988-2000) és elnökségi tagja (1994-2000), az Internationale Schopenhauer-Gesellschaft vezetőségi tagja. 2005-től 2007-ig elnöke a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak, 2007-től e Társaság elnökségi tagja. Alapító elnöke, majd az alakulás után mindmáig vezetőségi tagja az Internationale Hermann Broch Arbeitskreis-nek. Szerkesztőbizottsági tagja az Age of Globalization, illetve e folyóirat orosz kiadásának (Vek globalizacija) a lap 2008-as első kiadásától kezdve