Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Verók Attila, Dr.

Dr. Verók Attila – 1975-ben született Orosházán. Diplomáit a Szegedi Tudományegyetem történelem-magyar-könyvtár (régi könyves) szakán szerezte 2002-ben. Az irodalomtudományok doktora (2008, SZTE BTK). 2011 óta az Eszterházy Károly Főiskola (Eger) Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, illetve ugyanott a
Médiainformatika Intézet Informatika Tanszékének főiskolai docense. Fő kutatási területei: a Kárpát-medence kora újkori művelődéstörténete, az erdélyi szászok könyv-, könyvtár- és olvasmánytörténete (16–18. sz.), Martin Schmeizel (1679-1747) életművének feldolgozása, hungarica-kutatások külföldön (1800 előtti kéziratok és nyomtatványok). Elismerések: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (2009–2012), a Miskolci Akadémiai Bizottság Mérei Ferenc-díja (2011).