Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Antal Ildikó PhD

ANTAL Ildikó 1997-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a BME-n, egyetemi doktori fokozatát „A magyarországi villamosipar 1918-ig” témakörben nyerte el 2005-ben. 1997 óta dolgozik a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeumában, a múzeum igazgatója. Számos elektrotechnika-történeti tanulmány és kiadvány szerzője, több sikeres technikatörténeti kiállítás rendezője. Fő kutatási témája a magyar villamos-energia ipar története. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Jedlik Ányos Társaság és az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagja. Az MTA Köztestületi tagja. Önálló technikatörténeti könyve 2013-ban jelent meg „A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878–1895” címmel.