Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Feith Helga Judit PhD

Dr. Feith Helga Judit (1972, Eger/Magyarország) a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szociológusi, történelem szakos középiskolai tanári; az Állam- és Jogtudományi Karon jogász diplomát szerzett.  2008-ban a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában egészség-tudományokban PhD. fokozatot szerzett, doktori értekezésének témája: Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon. Pályáját 2005-ben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetében szociológusként kezdte. 2003-tól a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán dolgozik, elsődlegesen egészségügyi jogot, családjogot és egészségügyi igazgatási jogot tanít. Fő kutatási területei: szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon, főiskolai hallgatók családalapítással kapcsolatos tervei, egészségügyi igazgatástörténeti kutatások.