Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Csizmadia Ákos

Csizmadia Ákos 1978-ban született. 2001-ben a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán végzett kommunikáció-művelődésszervező szakokon, 2006-ban a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett történész diplomát.
2002 és 2008 között az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének könyvtárosa volt; 2008 óta a BME Matematika Intézet könyvtárosaként dolgozik.
Fő érdeklődési területe a csillagászattörténet.