Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Alliquander Anna dr. - Semmelweis Egyetem

Alliquander Anna 1977. május 23-án született Budapesten. 2003-ban diplomázott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, Tanulmányait  a Sydney-i olimpián való részvétel (könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszám) idejére felfüggesztette. A sport, a mozgás, a környezet iránti feltétlen tisztelet a preventív medicina felé fordította érdeklődését. Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgáját 2008-ban szerezte meg. 2003 óta rezidensként, jelenleg tanársegédként dolgozik a SE Népegészségtani Intézetében. Doktoranduszként kutatja az evezőssport egészségmegőrző szerepét, különös tekintettel a női evezésre. 1989 óta evez a Danubius Nemzeti Hajós Egyletben, tagja a hagyományőrző bizottságnak. Válogatott kerettag evezős.