Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Gurka Dezső

Gurka Dezső (1961)

a József Attila Tudományegyetem magyar-történelem, majd a Szegedi Egyetem filozófia szakán diplomázott. "A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok korrespondenciái" című PhD-disszertációját, amelynek kibővített változatát a Gondolat Kiadó tette közzé, 2005-ben védte meg a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tudományfilozófiai és tudománytörténeti témájú publikációi a romantikus tudományok történetével, annak magyar vonatkozásaival, a göttingeni egyetemen hatásával, és Kant filozófiájával kapcsolatban jelentek meg. Jelenleg főiskolai tanárként dolgozik a Szent István Egyetem Pedagógiai Karán.