Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2018/16           ISSN: 2062-2597
Bajnok Dániel

Bajnok Dániel 1982-ben született Budapesten. Történelem-angol-ógörög szakon végzett az ELTÉ-n. Jelenleg az Ókortörténeti Doktori Program végzős hallgatója, disszertációjának témája Aischinés Timarchosellen mondott beszéde. Egyéb kutatási területei: antik mágia, antik mítoszmagyarázatok, korai gnoszticizmus.