Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Kapronczay Katalin PhD

Könyvtáros, művelődéstörténész, orvostörténész. Kutatási terület: Magyarország orvoslásának története, orvosi társaságok története, orvos-természettudományi könyv- és sajtótörténet. A könyvkultúra korai emlékeinek feltárása, kiadás és nyomdatörténet, könyvművészet, művelődéstörténet. 

Publikációk: önálló szerzőségű könyvei mellett tanulmánykötetekben, tudományos folyóiratokban közreadott nagyszámú orvos- és művelődéstörténeti témájú tanulmány, közlemény.

Több tudományos társaság tagja, vezetőségi tagja, több szakmai kitüntetés birtokosa.