Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Gyimesi István

Gyimesi István (1956-) teológus, matematika-fizika szakos középiskolai tanár, matematika­történész. Alapvető kutatásokat végzett a régi hazai matematikai irodalom bibliográfiai adatsorainak feldolgozásával. Az első nagyobb tanulmányt ő készítette a rendkívül képzett piarista tudósról, Mösch Lukácsról. Alapos írásban elemezte Dugonics András matematikai tevékenységét. Utóbbi kutatása a „PIARISTÁK MAGYARORSZÁGON 1642-1992” c., Holl Béla által szerkesztett munkában jelent meg 1992-ben. A tanulmányról Tüskés Gábor ezt írta: „Gyimesi kimutatja, hogy Dugonics a Tudatosság könyveit II. József nyelvrendelete előtt adta nyomdába, s ezzel bizonytalanná teszi az „öntömjénezés" elképzelést. Másfelől e mű Dugonics „mathesis pura" előadásainak magyar változata, melyben a tudományos műnyelv kifejezéseinek magyarosítására vállalkozott. A kísérlet eredményességét számos máig használt, először Dugonicsnál szereplő matematikai kifejezés tanúsítja.”