Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Sőrés Anett

Sőrés Anett1988. február 18-án született Nyíregyházán. Itt végzett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban német tagozaton. Tanulmányait a Debreceni Egyetem szociológia BA szakán folytatta, ahol 2009-ben szerzett diplomát. Jelenleg ugyanitt végzős mesterszakos hallgató. Ezzel párhuzamosan a Közgazdaságtudományi Kar vezetés és szervezés szakán is tanul, ahol most elsőéves. Érdeklődési területe az ifjúság-, az oktatás- és a politikai szociológia. Szakdolgozatát az általános iskolai szelekció és szegregáció témakörében írta – jelenleg munkáját az alacsony végzettségűek munkaerő-piaci esélyeinek vizsgálatával szeretné kiegészíteni. A politikai szocializáción belül a szélsőjobboldal reprezentációjával foglalkozik, melynek kereteit a Campus-lét a Debreceni Egyetemen c. (OTKA K 81858) kutatás adja.