Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Kalla Zsuzsa

Kalla Zsuzsa  1963- ban született Budapesten. 1986, ELTE, magyar-történelem szakot végzett. A Petőfi irodalmi Múzeumban az írók tárgyi hagyatékát őrző gyűjtemény, relikviatár kezelője 2010-ig, 2010: Múzeumi és Dokumentációs Adattár, főosztályvezetője. PhD-t  2007-ben szerzett, ELTE BTK Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet doktori iskolában. A kultuszkutatás irodalmi muzeológiai kapcsolatainak szervezője, tanulmánykötetek szerkesztője. Feldolgozta Petőfi és Jókai teljes tárgyi hagyatékát, ezzel kapcsolatos tanulmányokat publikált ill. kiállításokat rendezett. A múzeum intézménytörténetére és működésére vonatkozó hagyományos iratanyag és a digitalizált anyagok feldolgozásának irányítója. Tagja a Kölcsey Ferenc műveit kiadó munkaközösségnek.

Muzeológiai nívódíjai:

közgyűjteményi (Kalla Zsuzsa - Ratzky Rita: Beszélő tárgyak. A Petőfi család tárgyai. Budapest 1997, Petőfi Irodalmi Múzeum, második, bővített és javított kiadás, 2007)

kiállítási (A márciusi ifjak nemzedéke, 1998, Magyar Nemzeti Múzeum)

múzeumpedagógiai kezdeményezés (Nyelvet öltünk! A Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítása Kazinczy Ferenc születésének 250 évfordulóján, 2009.).