Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Dr. Nagy Adrienn, PhD

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát szerzett. 2008 őszén ösztöndíjas hallgatóként felvételt nyert a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola oktatástörténeti programjába. A doktori tanulmányok lezárását követően 2011 és 2014 között a PTE BTK NI Nevelés- és Művelődéstörténet Tanszék tanársegédjeként történeti és kutatás-módszertani tantárgyakat oktatott. 2014-től a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa. PTE OTDI 2015-ben A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945) című értekezésével doktori (PhD) fokozatot szerzett. Kutatásainak fókuszában a 19-20. századi közép- és felsőfokú kereskedelmi szakoktatás történetének oktatáspolitikai és társadalomtörténeti vizsgálata áll.