Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
A. Gergely András DSc

A.Gergely András, CSc politikatudomány, 1995. Az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa (2002-2015, azóta nyugdíjas), az Etnoregionális Kutatóközpont tudományos igazgatója, kutatásvezető, a központ kiadványainak kiadó-szerkesztője, a Kultúra és Közösség, Afrika Tanulmányok, Ethnologia, Antroport folyóiratok szerkesztője, számos magyar főiskola és egyetem (ZSKF, Jászberény, Pécs, Szeged, ELTE BTK, ELTE PPK) oktatója. Kutatási témaköre: politikai antropológia, városantropológia, kisebbségi és regionális kutatások, szimbolikus politika, városi társadalmi konfliktusok, etnicitás.