Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil.

Kiss Endre, az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil.

sz. 1947, Debrecen

egyetemi tanár (OR-ZSE), ny. egyetem tanár (az ELTE BTK Uj- és Legujabbkori Filozófiai Tanszéke), a Stratégiakutató Kht. tudományos igazgatója. Az MTA Jövőkutatási Bizottságának, 2011-től a Statisztikai és Jövőkutatási Bizottságának tagja. E Bizottság Nemzetközi Munkabizottságának vezetője.Tanácskozási joggal rendelkező tagja az MTA Veszprémi Területi Bizottságának

1975-ben szerezte meg az egyetemi doktori, 1977-ben a kandidátusi, 1997-ben az akadémiai doktori fokozatot (D. sc). 2000-ben habilitált.

Legfontosabb kutatási területek:

klasszikus idealizmus filozófiája, Nietzsche, posztmodernizmus, globalizáció, információs-, és tudástársadalom

Filozófiai tevékenysége három korszakra bontható.

Az első korszakban az Osztrák-Magyar Monarchia filozófia- és eszmetörténet, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet ezzel kapcsolatos problémáival foglalkozott.

Filozófiai tevékenysége második korszakának középpontjában Nietzsche állt. 1982-ben könyvet írt filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változatát. Filozófiai tevékenysége harmadik korszakának középpontjában az 1989 utáni kelet-európai és egyben a globális fejlődés komplex problematikája állt. 1991-ben kutatócsoportot alapított a jelen filozófiai értelmezésének kidolgozására. A jelen teoretikus értelmezését és a jelen filozófiai irányzatainak teoretikus értelmezését számos párhuzamos perspektívából kísérelte meg elvégezni (a globalizáció elmélete, jövőkutatás, az információs társadalom, a posztmodern, a mindennapi tudat, a filozófiai tipologizálás aktuális problematikája).

Az Internationale Hegel-Gesellschaft magyarországi megbízottja (1988-2000) és  elnökségi tagja (1994-2000), az Internationale Schopenhauer-Gesellschaft vezetőségi tagja. Alapító tagja a Förder- und Forschungsgemeinschaft Friedrich Nietzsche e.V.-nak. 2003-tól alelnöke, 2005-től 2007-ig elnöke a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak, 2007-től e Társaság elnökségi tagja. A GERM nemzetközi tudományos szervezet témafelelőse. Tagja a Római Klub Magyarországi Asszociációjának és a Felelősen a Jövőért Akadémiai Klubnak.

Szerkesztőbizottsági tagja az Age of Globalization, illetve e folyóirat orosz kiadásának (Vek globalizacija) a lap 2008-as első kiadásától kezdve. 2009-től a Journal of Globalization Studies Editorial Board-jának és Advisory Editors Council-jának tagja.