Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Bagi Zoltán Péter PhD

Bagi Zoltán Péter 1993-ban kezdte meg tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem Szakán. Egyetemistaként kezdte meg kutatásait dr. Tóth Sándor László egyetemi docens vezetésével a tizenöt éves  háborúval kapcsolatban. 1998-ban felvételt nyert a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Korai Újkori Magyar Történelem Doktori képzésére, ahol R. Várkonyi Ágnes vezetésével dolgozott. 2006-ban védte meg doktori értekezését, amelyben a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság kapcsolatait vizsgálta a 16. és 17. század fordulóján. Számos tudományof és ismeretterjesztő tanulmány mellett 2011-ben jelent meg első önálló kötete, amely a császári-királyi mezei hadsereg szervezetét mutatja be a tizenöt éves háború időszakában.