Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
R. Nagy József PhD

R. Nagy József PhD (1966, Miskolc) a Miskolci Egyetemen szerzett kulturális antropológia szakos diplomát vizuális kutató szakirányon. PhD értekezését 2006-ban védte meg a Debreceni Egyetem néprajz doktori iskolájában. Főbb kutatási területei: munkáséletmód-kutatás, a mindennapok vizuális kultúrája, vizuális antropológia, rádió-muzeológia, a dokumentumfilm elmélete és gyakorlata. 1996 óta a Miskolci Egyetem főállású alkalmazottja, a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet oktatója.