Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Sáry Gyula dr

A szerző, Dr Sáry Gyula ny. belgyógyász főorvos Tapolcán született 1928-ban. Elemi iskoláit Tapolcán és Bécsben végezte. Érettségit tett 1947-ben a Keszthelyi Premontrei Katolikus Főgimnáziumban. Első generációs értelmiségi, de X-esként öt évet nyomdászként várt a felvételire. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett 1958-ban. A gyógyszerhatástani intézetben meghívással egyetemi gyakornok, majd belgyógyszati klinikán orvos. Belgyógyász szakvizsgát tett 1963-ban, körzetben dolgozott 1971-ig, amikor osztályvezető főorvosnak meghívták Ajka V. T. Kórházába, ahol nyugdíjig dolgozott. Nyugdíj után félállásban belgyógyász konzíliárius Tapolca V.T Kórházában. Közben tanári oklevelet nyert esztétikából és négy évet dolgozott az Országos Etikai Kollégiumban. Kommunikációk 1972-től, hat önálló kötet, publikációk, esszék, elbeszélések, orvosetikai írások, művészetelemzések, kisregények.