Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Ψ (pszi)-tudomány
Szerkesztő(k): Hárs György Péter PhD

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Szexualitás a művészetben
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Art and Sexuality
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.182-209

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Szex fogalmi határainak eltolódásai a serdülők szexuális szokásaiban
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Shifts in the conceptual boundaries of sex in the sexual habits of adolescents
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.175-181

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Intim szépség
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Intimate beauty
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Erős Erika FECSM - a Jól-lét és Egészség klinika vezetője ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.171-174

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Nőgyógyászati szexuális medicina
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Female Sexual Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Gyovai Gabriella nőgyógyász ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.166-170

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Jogosultság és jogtalanság a szexualitás arénájában
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Legitimacy and illegitimacy in the arena of sexuality
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Virág György pszichológus, ig. - Országos Kriminológiai Intézet ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.151-165

SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. A normaváltás nehézségei: a #metto tanulságai
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Difficulties of norm changing: the case of #metoo.
[Letöltés]
[Szerző(k): Pető Andrea DSc - Central European University Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.147-150

Darwin után kétszáz évvel – öregedő emberiség, öregedő emberek
Two Hundred Years after Darwin – Aging Humankind, Aging People
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács György - Milton Friedman Egyetem ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.360-379

Az érzelmek uralma
The Reign of Emotions
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Szirmai Imre - Semmelweis Egyetem ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.326-359

Jung és a szimbólumai – egy történet és egyes következményei
Jung and His Symbols – a Story and Some of its Consequences
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.310-325

Pszichoanalitikusok a pódiumon: Ferenczi Sándor és Feldmann Sándor sajtószereplése
Psychoanalysts on the Podium: Sandor Ferenczi and Sandor Feldmann in Hungarian Newspapers
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.286-309

Az archetipikus védelem másik oldala: gyermekkori trauma túlélése és a nárcisztikus személyiségzavar kialakulása
Flipside of the archetypal defense: surviving the childhood trauma and the development of narcissistic personality disorder.
[Letöltés]
[Szerző(k): Deák Zsolt PhD ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.231-240

Terror, terrorism and recognition
Terror, terrorizmus és elismerés
[Letöltés]
[Szerző(k): Jô Gondar, Ph.D. - Clinical Psychology, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.241-247

Ψ-tudomány – egy új rovatról és a címéről
Ψ-science – about a new heading and its title
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: