Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Filozófia és egészség
Szerkesztő(k): Prof.dr. Kiss Endre

Szimulákrum és Mátrix
Simulacra and Mátrix
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerdesits Pál MA - ELTE Filmtudomány mesterképzés ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.169-174

Kísérlet a statisztika és a jövőkutatás viszonyáról
Essay on the Relationship between Statistics and Futurology
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.163-168

Az „új artikulál(hat)atlanság” Az utópikus elsorvadása a „posztideologikus” korszak hajnalán Jürgen Habermas Die Neue Unübersichtlichkeit c. könyvében
The 'New Inarticulateness'. The Atrophy of the Utopian at the Dawn of the 'Postideological' Age in Die Neue Unübersichtlichkeit of Jürgen Habermas
[Letöltés]
[Szerző(k): Tillmann Ármin ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.151-162

Michael Mästlin Előszava Rheticus Első beszámolója elé. Forrásközlés bevezető tanulmánnyal
Michael Mästlin’s Preface to the First Account by Rheticus. Annotated translation with an Introduction
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutrovátz Gábor PhD - ELTE TTK Csillagászati Tanszék dr. habil Vassányi Miklós PhD - Károli Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszék ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.147-179

A történelem varázsa és varázstalanítása. Jacob Burckhardtról
Enchantentment and Disentchantment in the History. On Jacob Burckhardt
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.122-136

Élet és halál határán. Humor az orvoslásban
Between life and death. Humor and Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.121-136

A szív a Biblia Hebraicában és a Talmudban
The Heart in the Hebrew Bible and the Talmud
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.116-120

Az egységes tudomány filozófiája a korai tudománytörténetben, Condillac kritikai empirizmusa
Condillac’s Criticist Empiricism as Organon of the Investigation of the Nature
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.275-285

A nemzedékek és a család közös metszeteinek szerkezete
On the common field of the generational and family problematic
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.212-228