Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Élettudományok története
Szerkesztő(k): Krász Lilla habil. PhD

A földrajzi gondolattól a geonómiáig
From geographical thought to geonomy
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Verrasztó Zoltán PhD - a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség ny. igazgatója ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.105-121

A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon
Beginnings of the philosophical interpretation of dream in the 18–19th century Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső PhD - Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.223-233

TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején*
Technological journey standards: travel instructions issued for two itinerant professors of Hungary’s first college of farming in the early nineteenth century
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Kurucz György - Károli Gáspár Református Egyetem, Történeti Intézet ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.261-274

A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Megfigyelve leírni, leírva megfigyelni”. Az orvosi írásmódok episztémikus fordulata a 18. században
’Observing to describe, describing to observe’. The epistemic turn of medical writing in the 18th century
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.249-260

A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján
„I Never Have Had More Beautiful Moments„: Memory and Canon Formation in the Historical Sources Relating to Cultural Anthropology in Hungary, At the Turn of the 18th and 19th Centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sz. Kristóf Ildikó CSc - MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.234-248

A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 „Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről*
’State-description without state’ The antecedents of statistical studies in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.197-222

A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830 A magyarországi esztétikai irodalom emberképének változása és a göttingeni tudományos recepció a 18-19. század fordulóján
The changing image of man depicted in contemporary Hungarian literature on aesthetics and the scientific reception of the influence of the University of Göttingen at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. habil. Balogh Piroska PhD - ELTE BTK ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.183-196

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 2. napja
Second day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 1. napja
1th day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
A szikomór története és fitoterápiás alkalmazása a népi gyógyászatban és az ókori Egyiptomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of the sycamore and its ancient Egyptian and ethnomedicinal use

[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum Dr. Szentmihályi Klára Ph.D - MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai csoport Katona Júlia TDK hallgató - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.447-456

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Dr. Pallagi Gyula (1867-1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The figure of Dr. Julius Pallagi (1867-1903) in the novels of Zsigmond Móricz

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde - DE Matematikai Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.435-446

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Egy életbe zárt tudomány (nem csak) történelmi vonatkozásai: Domszky Pál

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Pal Domszky: not only Historic Aspects of a Science framed by his life

[Letöltés]
[Szerző(k): Kowalak Andrzej - kultúrtörténész, Warszawa ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.416-434

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
A Bolyaiak - Erdély művelődéstörténetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Both the Bolyais in the Cultural History of Transylvania

[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.410-415

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735-1755)

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Addenda to the period in Göttingen of Johann Andreas von Segner (1735-1755)

[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.400-409

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Geográfiai adalékok a jelenkori népvándorlás kérdéséhez

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Geographical aspects of the recent „Great Migration”

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.393-399

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Fogászati amalgám – avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The dental amalgam – are there any axioms in the science of medicine?

[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.387-392

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Nagy ellenfeleink – az apró „húsevők”. A kórházi fertőzések történetének alakulása a XXI. század második évtizedében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Large enemies - the tiny "flesh-eaters". Historic development of hospital infections in the second decade of the 21st century

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Janik Leonárd - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.377-386

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Imparitas Factorok. Esélyegyenlőtlenségi Tényezők, a nők vezetővé válása előtt

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Imparity Factors. Inequality Factors, prior to women becoming senior leader

[Letöltés]
[Szerző(k): Trenka Magdolna dr. MSc ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.349-376

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Feminist aspects in the interdisciplinary research of Jewish culture

[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.328-348

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Prostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Discourse in multi-disciplinary terms about the prostitution at the turn of the 19th – 20th centuries

[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.305-327

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Public health issues according to 18th century legal sources

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.294-304

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A szív és a nagyerek háromdimenziós nyomtatása az orvosképzésben és a gyógyításban – történelmi előzmények és eszmetörténeti áttekintés

LIFE-SCIENCE-HISTORY
3D-modelling and printing of the heart and great vessels in medical education and clinical practice – a historical review

[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Pediatric and Congenital Cardiac Surgery, Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, I ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.284-293

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A lövészárok higiéniája. A frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Hygiene of the front-line trench. Examination of sanitary conditions of the frontline by means of 1st World War military diaries

[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztika doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.262-283

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A betegség, mint poétikai eszköz a magyar irodalomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Illness as a poetic tool in the Hungarian literary

[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.251-261

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Knowledge Arranged into Tables? Practices of Knowledge Organisation in the Eighteenth Century

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.232-250

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Kanizsay Orsolya terhessége és Nádasdy Ferenc születése

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Orsolya Kanizsay’s pregnancy and the birth of her son Ferenc Nádasdy

[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.218-231

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Egy terminológiai tévedés története

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of a terminological misunderstanding

[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.211-217

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A biogeográfia kutatóprogramja. A kozmográfiáktól a Kosmosig

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The Research Program of Biogegoraphie. From the Cosmographies to the Kosmos

[Letöltés]
[Szerző(k): Both Mária dr. - Apor Vilmos Katolikus Főiskola ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.199-210

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bioszemiotika, egy fiatal tudomány. Rövid történeti áttekintés és néhány alapvető problémakör felvázolása

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Biosemiotics a Novel Science. Brief Overview and Draft of Some Basic Problems

[Letöltés]
[Szerző(k): Szívós Mihály CSc. tud. főmunkatárs - MTA ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.189-195

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Korszakos felismerések és tévhitek a genetikában, Festetics Imre és a "genetika" fogalmi fejlődése kapcsán

Epochal forecasts and misbelieves in science of heredity with regard to Imre Festetics and the birth of the genetics
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.175-188

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője

Dr. Arisztid Kovách, Professor of Physiology, a Hungarian pioneer introducing modern view of system-physiology, deceased twenty years ago
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. emer. Dr. Monos Emil - S.E. Klinikai Kísérleti Kutató Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.165-174

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A miliőtan története

The History of Milieu Theory
[Letöltés]
[Szerző(k): Csorba László - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Az életre hangolt világegyetem

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The life-tuned Universe

[Letöltés]
[Szerző(k): Gaál Botond DSc - Debreceni Református Hittudományi Egyetem ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.153-158

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Conjectura and human progression in Samuel Csernatoni Vajda

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.137-152

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bizonyítottsági státusz tudománytörténet, filozófiatörténet és tudományelmélet kereszteződési pontján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The proof as status at the point of intersection of the history of science, the history of philosophy and the epistemology

[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.97-136

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A szerelmi költészet fiziológiájáról és patológiájáról Antonio Gazio orvosi könyve alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
On the Physiology and Pathology of Love Poetry Based on Antonio Gazio’s medical book

[Letöltés]
[Szerző(k): Molnár Dávid PhD - Humanism in East Central Europe” MTA-ELTE Lendület Kutatócsoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.78-86

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Nature philosophical background of Carus’ sickness concept

[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső PhD - Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.87-96

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Avicenna és a modern farmakognózia

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Avicenna and the modern pharmacognosy

[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.63-77

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Új nézőpontok a görög-római orvoslás történetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
New Viewpoints on the History of Graeco-Roman Medicine

[Letöltés]
[Szerző(k): Zimonyi Ákos doktorandusz - ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Intézet, Ókortörténet program ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.48-62