Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Fogászattörténet
Szerkesztő(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc

A törvényszéki fogorvoslás történet
History of forensic dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sági István egyetemi tanársegéd - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Dr. Budai Mária PhD - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Sági Stefánia - SZTE Jogtudományi kar Hallgató , IV évf. ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.291-300

dr. Kunvári Bella, a modern fogorvosnő, műgyűjtő, kultur-mozgalmár, polihisztor, múzsa
dr. Bella Kunvári, a modern dentist, art collector, culture-breeder, polyhistor, muse
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.276-290

A fogászat pápája: Alfred Kantorowicz, és a XX. századi történelem egy fejezete
Pope of Dentistry: Alfred Kantorovicz and one of the chapters of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.388-402

Alkalmazott fogászati műszerek fejlődésének rövid története
Short history of development of applied dental instruments
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.159-171

Salamon Henrik emlékezete, születésének 150-ik évfordulójára
The memory of Henrik Salamon, the 150th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kóbor András CSc, egyetemi docens - Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.174-187

Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
Dr. Sándor Bányai, the life and work of a prominent Hungarian dentist
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Nagy Gábor - Semmelweis Egyetem Fisch Istvánné ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.163-173

Az orthodontia története
History of orthodontics
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sági István egyetemi tanársegéd - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Dr. Budai Mária PhD - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.516-528

Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon. Adalékok a hazai fogászat történetéhez
The beginnings of specialized medical training at university level in Hungary. Contributions to the history of dentistry in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.284-304

Pierre Fauchard paradigmaváltása a fogászatban, esettanulmányai
Pierre Fauchard’s paradigm shift in dentistry, case studies
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.270-283