Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Bibliográfiai források
Szerkesztő(k): Gazda István CSc

Id. Szily Kálmán (1838–1924) akadémiai főtitkár tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Kitekintéssel nyelvtudomány-történeti munkásságára
Bibliography of Writings of History of Science by Sr. Kálmán Szily, Secretary-General of the Hungarian Academy of Sciences, with respect to his oeuvre concerning the history of linguistics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.180-189

Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematika- és csillagászattörténész emlékezete születésének 130. évfordulóján
In memoriam József Jelitai Woyciechowsky (1889–1944) a historian of mathematics and astrology at the 130th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.310-318

Egy mohácsi patika “leltárkönyve” a reformkorból
Inventory of a pharmacy of Mohács from the Hungarian Reform Era
[Letöltés]
[Szerző(k): Mezey Mónika (Sallai-Tóth Lászlóné), könyvtáros - MTA Könyvtár és Információs Központ ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.267-271

Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 2. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 2.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.256-266

A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források (1700 –1944). Vekerdi László gyűjtését folytatta és sajtó alá rendezte: Gazda István
The major sources of literature related to Hungarian and Transylvanian plague epidemics from the 18th century, (1700-1944). István Gazda continued the collection of László Vekerdi and directed it to press
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.188-206

Könyvészeti alapok a 19. századi magyarországi tudománytörténeti kutatásokhoz. 1800 és 1900 között kiadott hazai bibliográfiák, repertóriumok és nyomtatott könyvtári katalógusok I–III.
Hungary’s 19th century bibliographical funds of history of sciences. Domestic bibliographies published between 1800 and 1900, library catalogues and printed repertories I-III.
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.552-563

Hatvani István (1718–1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg’s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. habil. Fehér Katalin CSc ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.141-154

Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers’s correspondence
Levelezés matematikusokkal II. A Riesz testvérek levelezése
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Péter Gábor PhD - Szegedi Egyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.325-329

EFFECT OF SEMMELWEIS 14. Semmelweis nyomtatásban megjelent önálló művei
Printed independent works of Semmelweis
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.318-324

Néhány érdekes okirat a Vályi-család kolozsvári hagyatékából
Some of the interesting documents from the legacy of Vályi family
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának Veress-Bágyi Ibolya - Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.310-317

Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
István Benedek the historian of medicine and his bibliography of history of science. Made in honor of the 100th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.341-373

Tudománytörténészektől és tudománytörténészekről. A Magyar Tudománytörténeti Intézet nyomtatásban és elektronikus formában közreadott kutatási anyagai 1985–2015
By the science historians and about the historians of science to. Published research materials by printing and electronic form of the Hungarian Institute of the History of Science 1985–2015
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.305-340

Gimnáziumi fizikatankönyvek Magyarországon a Bach-korszak idején (1850–1860)
Physics books at grammar schools in Hungary during the Bach era (1850–1860)
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.261-271

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig)
The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917)
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.209-214

Einstein elméletének magyarországi interpretátorai 1907–1945. Az új világkép hazai percepciója
Hungarian interpretators of Einstein theories 1907–1945 . Domestic perception of the new worldview
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.179-208

Correspondence of mathematicians I. László Kalmár
Levelezés matematikusokkal I. Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Péter Gábor PhD - Szegedi Egyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.174-178

A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma
Hungarian literature on the universal history of physics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: DOI: 10.17107/KH.2013.7.135-173

Bláthy Ottó külföldi szabadalmai
Foreign patents of Ottó Bláthy
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.147-163

A matematika egyetemes történetének magyarországi irodalma
Hungarian literature of the universal history of mathematics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.134-146

Tudománytörténeti kutatások akadémiai kiadásban az elmúlt 60 évben
Researches in the history of science in the last 60 years by the Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.353-368

Fekete Lajos 1864-es összegzése a magyar orvostudomány kiemelkedő múltbeli képviselőiről. (Forrásközlés)
A summary of the outstanding representatives from the past of the Hungarian medicine written by Lajos Fekete in 1864 (source communication)
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.346-352

Antall József (1932–1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája
Bibliography of József Antall’s (1932–1993) works on history of medicine and history of pharmacy
[Letöltés]
[Szerző(k): Bodorné Sipos Ágnes Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.321-345

A statisztika oktatása a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen
History of Teaching Statistics in Transylvania,
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.210-223

A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat)
Hungarian scientists of the past (published by the Hungarian Academy of Sciences)
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.200-209

A magyar nyelvű kémiai irodalom korai korszakai
The early era of Hungarian chemical literature
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.81-109

Jegyzetlapok Mösch Lukács (1651-1701), piarista, matematikai munkásságáról
Note Cards of mathematical oeuvre by Möschel Luke (1651-1701), Piarist,
[Letöltés]
[Szerző(k): Gyimesi István ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.133-143

A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai
The Hungarian science-writing sources from the 19th Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.154-164