Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Könyvtári források
Szerkesztő(k): Prof. dr. Monok István DSc

Michael Schilling fő mezei seborvos Bestallungja
The ’Bestallung’ contract of Michael Schilling a military field surgeon
[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.214-218

Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 3. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 3.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.440-449

Az első ötven év. Könyvkereskedők, könyvkiadók, nyomdászok Pesten 1748–1798 között, különös tekintettel az általuk kiadott reáltudományi munkákra
The first fifty years. Book merchants, publishers, printers in Pest 1748-1749, concerning especially the textbook publishing
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.423-439

A broumovi bencés monostor könyvtára és annak orvosi gyűjteménye
The Benedictine Library in Broumov and its medical collection
[Letöltés]
[Szerző(k): Rábai Krisztina PhD - Szegedi Tudományegyetem BTK, Történeti Segédtudományok Tanszék ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.403-421

Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 1. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 1.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Kötet: 2017/15)
DOI:

Recipe földi bozza magott.” 16. századi latin nyelvű recipék magyar növény- és betegségnevekkel
Hungarian plant denominations and old disease names from the 16th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Zvara Edina PhD - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.250-260

Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
A composite volume (colligatum) containing printed medical disputations with relevance to Transylvania
[Letöltés]
[Szerző(k): Emődi András - nagyváradi római katolikus püspökség műemlékkönyvtárának vezetője ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.112-134

Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
Thoughtsabout Géza Kóczián’s Ethnobotanicaloeuvre
[Letöltés]
[Szerző(k): Babulka Peter PhD ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.128-133

A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig. Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
Service for the healingfrom Barca till Franc. The list of. Paul Francisci’s medical library at the 18 beginning of the century
[Letöltés]
[Szerző(k): Verók Attila, Dr. ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.307-320

Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken
Johannes Saltzmann, Hermannstadt városi orvosa 1510-ben Bécsben nyomtatott pestis rendelete
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.127-132

Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár orvostudományi könyvei
Medical Science’s books of Archdiocesan Library of Eger
[Letöltés]
[Szerző(k): Gál Tibor - Egri Hittudományi Főiskola Könyvtár ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.120-153