Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Gyógyszerészettörténet
Szerkesztő(k): + dr. Grabarits István PhD, Ambrus Tünde PhD

Megment vagy elpusztít: a higany és arzén gyógyászati karrierje. II. rész arzén
Saving or devastating: pharmaceutical fate of quicksilver and arsenic, Part II.
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.137-146

Veszprém város története és a gyógyszerészet
Geschichte der Gesundheitswesen im Veszprém-Komitat
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.263-275

Drogista szakképzés megszervezése Magyarországán a 20. század első felében
Organizing the druggist vocational training in Hungary in the first half of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Nagy Adrienn, PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.241-262

Megment vagy elpusztít: a higany és arzén gyógyászati karrierje I. rész higany
Save or destroy: The medical career of mercury and arsenic. Part 1, Mercury
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.210-240

Kaltenstein Tóbiás, Zemplén vármegye első patikusa - Kossuth Lajos dédapja, Kazinczy Ferenc édesapjának orvosa
Tobias Kaltenstein, first pharmacist in Zemplén county - Lajos Kossuth’s great-grandfather, Ferenc Kazinczy’s father’s doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Godzsák Attila ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.380-387

A szabadgyök-kutatás évtizedei és magyar vonatkozásai
Decades of free radical research and its Hungarian aspects
[Letöltés]
[Szerző(k): Blázovics Anna DSc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.133-148

Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70.évfordulója alkalmából
Helpful reminder of Hungarian Medical Education by the occation of 70th . anniversary in Tirgu Mures
[Letöltés]
[Szerző(k): Péter Mihály DSc Péter H. Mária DSc - Marosvásárhelyi Orvosi ls Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Kara ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.290-302

Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből
Ethnomedicinal data of Thymus, Mentha and Salvia species in Homoród-valley
[Letöltés]
[Szerző(k): Gyergyák Kinga - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Tanszék Dénes Tünde doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakognóziai Tanszék Kondorosy Fruzsina Anna, hallgató - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak Wirth Tamás doktorandusz, Farkas Ágnes PhD, Papp Nóra PhD - PTE TTK Ökológiai Tanszékén a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.257-269

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.130-135

Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
Ethnopharmacological data from Túrterebes, Szatmár county
[Letöltés]
[Szerző(k): Tóth Mónika doktorandusz - PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, és a Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Papp Nóra - Pécsi Tudományegyetem, Farmakognóziai Tanszék ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.117-129

60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
60 years of the individual pharmacy education in the Czech and Slovak Republic
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.266-270

Néhány adat a Szlovenszkói Gyógyszerészek Egyesületének történetéhez
Some notes on the history of the Slovakian Pharmacists Association
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.60-63

Szifilisz gyógymódok a 16. században
Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Bartók Adrienn Kaldau Diana ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.92-103

Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
Data for the history of chininum tannicum-Rozsnyay
[Letöltés]
[Szerző(k): Grabarits István dr. + - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.96-103