Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat
Szerkesztő(k): Kótyuk Erzsébet PhD, Deáky Zita PhD

„Eddig a főd ingemet, immá én a fődet” A föld a néphitben és a népgyógyászatban
“So far the Earth has taken care of me, now I do the same to the Earth” The Earth in folk belief and folk medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Iancu Laura - ELKH BTK Néprajztudományi Intézet ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.196-203

Népi (gyógy)növényismeret magyar kutatói
Hungarian ethno(pharmaco)botanists
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó László Gy. D.Sc, professzor emeritus - Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézete, 7623 Pécs, Honvéd u. 3. ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.457-515

A bú, a bánat hatalma és ártalmai. A betegség és a hit határán
The power and harm of grief. On the border of illness and faith
[Letöltés]
[Szerző(k): Iancu Laura PhD - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.131-140

Az özönnövényként számon tartott vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) antimikrobás hatásának vizsgálata
Study of antimicrobial effect of the invasive
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Viktória Lilla MSc hallgató - 1Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet Farkas Ágnes PhD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Tanszék Papp Nóra PHD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Intézet Horváth Györgyi PhD, Filep Rita PhD - PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Intézet]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.281-289

A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
Ethnobotanical, historical and medicinal significance of grapevine (Vitis vinifera L.)
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Nóra PHD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Intézet Czigle Szilvia PhD - Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Botany, SK- Kocsis Marianna PhD - Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet, Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.229-256

A leányság, a házasélet és a terhesség moldvai csángóknál
A maiden, a marriage and a pregnancy at Moldavian Hungarians
[Letöltés]
[Szerző(k): Halász Péter - Gyimesközéplok ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.218-228

A népi orvoslás és az alternatív gyógymódok kapcsolata
The connection between alternative and folk medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Vámos Gabriella ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.143-154

Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
Initiation and Death in Becoming a Doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Lázár Imre dr. - Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Zsinkó-Szabó Zoltán - Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.74-84

Az ima erejéről
Power of prayer
[Letöltés]
[Szerző(k): Frauhammer Krisztina PhD - SZTE-BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.75-80

A vajdasági népi gyógyászat kutatástörténete Kálmány Lajostól napjainkig
The research history of Vojvodina
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Árpád ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.249-265

Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon
Ancient Folkish Curing Methods of Dental and Oral Diseases in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Kaán Miklós ifj. dr. - Semmelweis Egyetem gyerekfogászati Klinika ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.163-177

„Jóregvel, harmatosan szedjed, ne szólj senkinek...” A gyógyító növények természetes erejét segítő hiedelmek a moldvai magyaroknál
”Pick it early in the day with the morning dew and do not tell anyone...” Beliefs that help the natural healing power of herbs of the Hungarians of Moldavia
[Letöltés]
[Szerző(k): Halász Péter - Gyimesközéplok ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.47-59

Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007-2010)
Ethnobotanical research of the healing practices in monasteries and in Transylvania (2007-2010)
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Nóra - Pécsi Tudományegyetem, Farmakognóziai Tanszék ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.77-91

A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján
Popular healing in Siklód and some questions of the research
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Dorottya - ELTE BTK Néprajzi Intézetének ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.90-95