Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: Törvények, szabályok, jogok
Szerkesztő(k): dr. Balázs Péter PhD

"A hazai betegtájékoztatás XXI. századi elvárásai - a tájékoztatáshoz való jog megvalósulásának vizsgálata a felnőtt háziorvosi alapellátásban (kérdőíves felmérés eredményeivel)"
” Expectations for 21st century patient information in Hungary – examining the right to being informed in general practice only for adults (including the outcomes of a survey questionnaire)”
[Letöltés]
[Szerző(k): Lengyel Ingrid doktorandusz - Semmelweis Egyetem Doktori Iskola ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.190-195

A Karlócai béke (1699), és hatása a járványvédelemre a Habsburg birodalmi határok mentén
The Peace Treaty of Carlowitz (1699) and its impact on epidemics along the Habsburg-Ottoman continental borders
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.175-189

Magyarország, Fiume és a tengerészeti egészségügy
Hungary, Fiume/Rijeka and the maritime health services
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.137-146

A szexuális egészség és jogok humanista felfogásának alakulása
Sexual Health and Rights – Developmemt of Humanistic Ideas
[Letöltés]
[Szerző(k): Szilágyi Vilmos dr. pszichológus ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.207-217

Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
Patients’ legal status in the 18-19th centuries as regulated in the health care providers’ legislations
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud Váczi Anna - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.102-116

Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig
Structural models of the Hungarian health authorities from the 18th century to the present
[Letöltés]
[Szerző(k): Feith Helga Judit PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.152-162

A közegészségügy kialakulásának történeti vizsgálata a kezdetektől a XVIII. századig
The examination of the historical development of public health from the beginning to the XVIII. century
[Letöltés]
[Szerző(k): ifj. Lomnici Zoltán PhD ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.69-76

The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport Kristie L. Foley, Ph.D - Medical Humanities. Davidson College, North Carolina. ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.73-89