Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: A modern orvostudomány története napjainkig
Szerkesztő(k): dr. Forrai Judit DSc

A szív bölcsessége Friedmann Gusztávné nőegyleti elnök asszony feljegyzéseiről
The wisdom of the heart On the notes of Mrs. Gusztávné Friedmann, President of the Women
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.143-150

Az Orvoskar egykori épületei
Ehemalige Gebäude der Fakultät für Medizin
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.138-142

Vénusz oltárán áldozók nyavalyája
Diseases of Sacrifices of Venus altar
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.119-137

Szent-Györgyi Albert - a sokoldalú biológus
Albert Szent-Györgyi – the versatile biologist
[Letöltés]
[Szerző(k): Varga János mérnöktanár ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.89-118

Több név – egy ember: Ha(ts(ch))ek Dávid, Darwin elfeledett fordítója
Several names–single person: David Ha(ts(ch))ek, a forgotten translator of Darwin’s books
[Letöltés]
[Szerző(k): Podani János egyetemi tanár - ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.68-88

A szív normális, ritmusos működését biztosító sinus (sino-atrialis; Keith-Flack) csomó felfedezése
Remembering the discovery of the sinus (sino-atrial/SA) node by Sir Arthur Keith and Martin Flack
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája Fazekas Bence BSc - National Health Service/NHS Bournemouth, UK ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.52-67

Dr. Soós Aladár – a magyar dietetikai rendszer megalapítója
Dr. Aladár Soós – founder of the Hungarian dietetic system
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Solymosi Dóra doktorandusz - Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskola PhD hallgatója. ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.92-104

A gyermekbántalmazás kutatásfejlődésének kiemelkedő lépései – A megrázott gyermek szindróma (Shaken Baby Syndrome - SBS)
Additive information and interesting facts about the history of child abuse - Shaken Baby Syndrome (SBS)
[Letöltés]
[Szerző(k): Tománé Mészáros Andrea doktorandusz - Nemzeti Népegészségügyi Központ, S.E. Rácz Károly doktori iskola Dr. Vingender István, főiskolai tanár, szociológus, dékánhelyettes - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.76-91

Európát követve az első műtétet Magyarországon éteraltatásban Temesváron végezték 1847-ben
Following Europe, the first operation in Hungary was performed under ethereal anesthesia in Timisoara in 1847
[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.69-75

A magyar vasutak helyzete Trianon idején
Hungarian Railways at the Time of the Trianon Peace Treaty
[Letöltés]
[Szerző(k): Perjámosi Sándor - Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtár ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.59-68

Orvosnők társadalmi és szakmai szelekciójának ontológiája. A kezdet.
Ontology of female physicians social and professional selection. The beginning.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.32-58

Felvilágosodás, biopolitika, népesség. A modern közegészségügy fogalmának 19. századi kontextusai*
Enlightement, biopolitics, population. The contexts of the term ’Public Health’ in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): ifj. Rudisch Ferenc - Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Tóth Benedek - Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.18-31

Wilhem His Jr (1863-1934), a szív pitvarait és kamráit összekötő anatómiai nyaláb (atrioventricularis fasciculus; His-köteg) felfedezője és a találmány fejlődéstörténete
Wilhelm His Jr (1863-1934), discoverer of the heart muscle bundle which unites the atrial and ventricular myocardium (fasciculus atrioventricularis; bundle of His). The evolution of the invention
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája Fazekas Bence BSc - National Health Service/NHS Bournemouth, UK ]
(Kötet: 2019/19)
DOI: 10.17107/KH.2019.19.1-17

Science, Technology and Healthcare Delivery in Ghana: A Historical Perspective
Tudomány, technológia és egészségügyi ellátás Ghánában: Történelmi perspektíva
[Letöltés]
[Szerző(k): Samuel Adu-Gyamfi, PhD - Department of History and Political Studies of the Kwame Nkrumah University of Science and Technolog Prince Osei-Wusu Adjei - Nordic Africa Institute, Uppsala and a Senior Lecturer at the Department of Geography and Rural Deve Richard Oware - Kwame Nkrumah University of Science and Technology Ernest Foley Okine - Department of History and Political Studies, of the Kwame Nkrumah University of Science and Technolo]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.94-115

A magyar orvosképzés korszakai
Epochen der ungarischen Ärztebildung
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.84-93

A Petz-féle sebészeti gyomorvarrógép; elő és utóélet, és ami közte van. Egy elhallgatott hungarikum
Petz’s surgical stapler: conception, afterlife and in between A genuin Hungarian invention, heritage ignored
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof Dr Molnár F Tamás DSc, FETCS, MA(hist) - PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék, Pécs. ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.51-83

Akadémikusok tudományos vitája a statisztika logikájáról és módszertanáról (avagy statisztikusok becsületbeli párbajához vezető út 2.)
Academicans’ scientific discussion about the logic and the methodology of statistics (or the path to honor duel of the statisticians) 2.
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.38-50

A SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Debreceni Egyetem Vasculáris Biológiai Kutatócsoportjának eredményei az elmúlt 40 évben: a hem, mint toxikus, természetes vaskomplex hatásainak leírása, az ellene indukálódó hemoxigenáz/ferritin védelmi rendszer felfedezése, annak hatásai
Results of the Vascular Biological Research Group of the University of Debrecen in the past 40 years: description of effects of hem as a toxic, effects and discription of natural iron compound, detection of its counteracting hemoxigenase / ferritin defense system, its effects
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.dr. Balla József - Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen Prof. dr. Balla György - Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, University of Debrecen ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.157-172

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabadgyök-kutatás évtizedei a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján és a Farmakognóziai Intézet Biokémiai Kutatócsoportjában
Decades of free radical research in the Department II of Internal Medicine and Biochemical Research Group of Institute of Pharmocognosy at the Semmelweis University
[Letöltés]
[Szerző(k): Blázovics Anna DSc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.146-156

Statisztikai hivatalok ellentéte az 1891. évi népszámlálás feldolgozása során (avagy statisztikusok becsületbeli párbajához vezető út) 1.
The conflict of statistical offices during processing the 1891 census (or the path to honor duel of the statisticians) 1.
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.135-145

Bepillantás a japán szemgyógyászat történetébe – a kezdetektől a 19. század közepéig
Insight into the History of Japanese Ophthalmology – from the Beginnings to Mid-Nineteenth Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Zentai Judit Éva PhD - : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Távol-keleti Intézet, Japán Tans ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.122-134

Antalffy Endre – Erdély elfelejtett nagy orientalistája
Endre Antalffy - Transylvanian forgotten great Orientalist
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.105-121

Egy vitéz doktor
A brave medical doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.100-104

A haldoklás esztétikája – Ferdinand Hodler és Valentine Godé-Darel
The Aesthetics of Dying – Ferdinand Hodler and Valentine Godé-Darel
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.93-99

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI, Az oxidatív stressz és a védelmi rendszer vizsgálatának veteriner aspektusai, történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig
Veterinary aspects of investigation of oxidative stress and
[Letöltés]
[Szerző(k): Fébel Hedvig1, egyetemi magántanár, CSc/PhD - 1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsip Gaál Tibor2, egyetemi tanár, CSc/PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest Vajdovich Péter2, egyetemi docens, PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.173-182

Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez
Supplement to the Hungarian midwives’ history of the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotko Larissza - OR-ZSE ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.82-92

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A szabadgyök kutatás harminc éve a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén: szeléntől a mikotoxinokig
Thirty years of free radical research in the Animal Feeding Department at the Szent István University
[Letöltés]
[Szerző(k): Balogh Krisztián, Erdélyi Márta, Mézes prof.dr. Miklós DSc - Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.202-211

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabad gyökök és antioxidánsok az élelmiszerekben, szerepük a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában. (Szabadgyök kutatások az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben, 1985-2013)
Free radicals and antioxidants in food and their role in nutrition related diseases. (Free radical research in the National Institute for Food and Nutrition Sciences between 1985 and 2013)
[Letöltés]
[Szerző(k): Lugasi Andrea, habil PhD, - Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátá ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.182-201

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban és elődintézményeiben végzett orvosi-biológiai vonatkozású szabadgyökös kutatások
Free radical research on the medical-biological field in the Research Centre for Natural Sciences and its predecessors
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Szentmihályi Klára Ph.D - MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai csoport ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.171-181

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabadgyök-kutatás módszerei, néhány fontosabb orvostörténeti vonatkozása
Methods of free radical research, and its primary impact in the history of medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: : 10.17107/KH.2018.16.159-170

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Szent István Egyetem Budai Campusán és jogelőd intézményeiben folytatott szabadgyök-kutatások rövid történeti áttekintése 1996-tól napjainkig A növényi stresszhatásoktól az antioxidáns védelemig
Free radical research at the Department of Applied Chemistry and of Genetic and Plant Breeding, at the Szent István University
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Stefanovits-Bányai Éva DSc - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék Prof. Dr. Sárdi Éva DSc - Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Genetika és Növénynemesítési Tanszék Dr. Papp Nóra PhD - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék Prof. Dr. Hegedűs Attila DS - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.146-158

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Szegedi Tudományegyetem Növényélettani/Növénybiológiai Tanszékének hatvanöt éve: a növényi hormonoktól a szabad gyökökig
Sixty five years of the Department of Plant Physiology/Plant Biology, University of Szeged: from plant hormones to free radicals
[Letöltés]
[Szerző(k): Tari Irma, PhD, dr. Habil - SZTE Növénybiológiai Tanszék, nyugalmazott egyetemi docens, tanszékvezető ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.138-145

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Neuroimmunmoduláció az emésztőrendszerben
Neuroimmunomodulation in the gastrointestinal tract
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Fehér Erzsébet DSc - PTE, Szentágothai János Kutatóközpont ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.130-137

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Együtt a barátság és a tudomány útján
Együtt a barátság és a tudomány útján
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Somogyi Anikó DSc - S.E. AOK. II. Belgyógyászati Klinika ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.118-129

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Matkovics-műhely, a szegedi szabadgyök kutatás évtizedei
Matkovics Workshop, the decades of Szeged free radical research
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Szőllősiné Dr. Varga Ilona, CSc, - ilona.szollosivarga@gmail.com ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.113-117

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Évtizedeim a szabadgyök-kutatásban: a pécsi iskola eredményei a kísérletes kardiológiában
My decades in the free radicals research: results of the school of Pécs in the experimental cardiology
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Rőth Erzsébet DSc - PTE, Szentágothai János Kutatóközpont ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: : 10.17107/KH.2018.16.103-112

SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
Free radical aspects of Egyptian medical history research
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.97-102

Vágyfokozó antioxidánsok ereje. Szemelvények az afrodiziákumok kultúrtörténeti recepciójából
Antioxidants as drugs for increasing desire. Excerpts from the cultural history reception of aphrodisiacs
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.80-96

Carl Zeiss (1816-2016) Festtage in Jena
Holidays of Carl Zeiss (1816-2016) in Jena
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.73-79

A Szegedi Sebészeti Klinika legendás évei
The memory of famous decade of Surgical Clinic of Szeged University
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kotsis Lajos magántanár ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.68-72

Koraszülöttek és a koraszülött ellátás történeti vonatkozásai
Historical aspects of preterm infants and neonatal care
[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna PhD - Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.57-67

Személytelen és személyes művészet
Impersonal and personal arts
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.39-56

A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
Echoes of the Contergan Tragedy
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.139-158

„Mint futótűz terjedt el a hír…” Naplójegyzetek a kolozsvári magyar orvosi kar Marosvásárhelyre költöztetését megelőző hónapokból
“The news spread like wildfire…” Diary notices during the months preceding the transfer of the Hungarian Medical Faculty from Cluj-Napoca to Tirgu Mureş
[Letöltés]
[Szerző(k): Perjámosi Sándor - Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtár ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.91-110

Lajos Nagy: the „Man in Revolt” against Psychoanalysis, and a „Man Fleeing” from and into the psychoanalytic spell The Patient and Confessor (Part 1.)
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.72-90

Pszichoanalitikus egyesületek és tagjaik a II. világháború előtti Magyarországon
Psychoanalytic societies and their members in Hungary before World War II
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.53-71

A tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom Magyarországon
Social efforts against pulmonary tuberculosis in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Anett doktorandusz hallgató - Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor Program ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.123-132

Csik Lajos (1902 – 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
Biographical database and life history of Csik Lajos (1902 – 1962), physician-biologist, first member of the Hungarian Academy of Sciences on experimental-genetics
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács I. Gábor CSc - ELTE Társadalomtudományi Kara ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.115-122

A galíciai zsidók és a bécsi jiddis avantgárd
Galician Jews and Viennese Yiddish avant-garde
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotko Larissza - OR-ZSE ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.100-114

Mi történt? Mikor történt? Hogyan történt? Megtörtént? (Pszichoanalízis) történet – tény és/vagy dokumentum: levelezés versus emlékezet)
What happened? And when? How did it happen? Did it happen? (History [of psychoanalysis] – facts and/or documents: correspondence versus memory)
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.90-99

A weiningeri mítosz olvadása
Melting the Weininger’s Myth
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.69-89

Esztétika és antropológia határán, Hermann Broch és a derengési állapot
The Stream of Consciousness as Anthropological and Aestheticcal Principle
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.52-68

A Magyar Orvostörténeti Társasági élet története
History of the Hungarian Medical Historian Association’s life
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.40-49

Albert Schweitzer – 100 Jahre „Ehrfurcht vor dem Leben“ (respect de la vie, reverence for life)
Albert Schweitzer – 100 Jahre „Ehrfurcht vor dem Leben“ (respect de la vie, reverence for life)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.32-39

Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
Contributions to the identification of two patients of Sándor Ferenczi
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.1-31

A “degeneratív” idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban.
The concept of "degenerative" neurological diseases, ín the writings of Erno Jendrassik and today
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Szirmai Imre - Semmelweis Egyetem ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.122-130

A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai
The medical aspects of the Leningrad Blockade
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr.habil. Révai Tamás PhD - Szt. János Kórház, SZT. Margit Kórház a Szakrendelés vezető ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.114-121

Orvos a történelem útvesztőiben Horváth Béla szemész professzor életrajzi adattára és életútleírása
Physician in the Maze of History Biographic Database and Life History of Béla Horváth, Professor of Ophthalmology
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács I. Gábor CSc - ELTE Társadalomtudományi Kara ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: DOI: 10.17107/KH.2016.12.106-113

In memoriam of Prof. Dr. Károly Méhes (1936-2007)
In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007).
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.98-105

Az élet, az erotika és a ritmus, avagy a szerelem zenéje
Life, erotic and rythm, or the music of love
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.74-97

Jim Morrison és a film alkímiája
Jim Morrison and the Alchemy of Film
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.57-73

Nietzsche Luther-értelmezése
Nietzsche’s Luther-interpretation
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.45-56

EFFECT OF SEMMELWEIS 13. Semmelweis üzenete a mai magyar egészségügynek
Semmelweis’s message for the present-day health care
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.276-280

EFFECT OF SEMMELWEIS 12. Semmelweis erdélyi tanítványa: Maizner János szülészprofesszor
A Transylvanian Disciple of Semmelweis: Professor János Maizner
[Letöltés]
[Szerző(k): Gaál György dr. prof. honor.causa - Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.269-275

EFFECT OF SEMMELWEIS 11. Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control
Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab világban
[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Pediatric and Congenital Cardiac Surgery, Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, I ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.254-268

EFFECT OF SEMMELWEIS 10. Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
Who preceded Lister with the methode of the development of antiseptic Enrico Bottini (1835-1903) Italian surgeon
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.246-253

EFFECT OF SEMMELWEIS 9. Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
Beginnings of the scientific indication of blood transfusion and the obstetrics in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.236-245

EFFECT OF SEMMELWEIS 8. A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
The Beginnings of Clinical Obstetrics: from Göttingen to Pest-Buda
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.214-235

EFFECT OF SEMMELWEIS 7. Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
House rules of hospitals in the 18-19th centuries in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Feith Helga Judit PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.206-213

EFFECT OF SEMMELWEIS 6. Semmelweis Ignác és a magyar orvosi nyelv
Semmelweis and the Hungarian medical language
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Bősze Péter - Szent István Kórház ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.199-205

EFFECT OF SEMMELWEIS 5. Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés (1949)
Complementary data to the history of the Budapest Semmelweis sculpture: removal/transfer (1949) after a wreath-laying ceremony (1948)
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.189-198

EFFECT OF SEMMELWEIS 4. A „Semmelweis-kutatás” története
History of Semmelweis reasearch
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.179-187

EFFECT OF SEMMELWEIS 3. The role of animal experiments conducted by Ignaz Philipp Semmelweis in the elucidation of puerperal fever
Welche Rolle spielten Tierexperimente bei der Aufklärung des Kindbettfiebers durch Ignaz Philipp Semmelweis?
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.173-178

EFFECT OF SEMMELWEIS 2. There was Semmelweis in the right place at the right time?
Jókor volt jó helyen Semmelweis?
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.169-172

EFFECT OF SEMMELWEIS 1. Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control
Semmelweis Igác: infekciokontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.156-168

„The roar of cannons and the smell of gunpowder” Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement
"Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitikus mozgalom korai történetírásaiban.
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.148-155

Világbölcsek önmeghatározása. Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe
Self-definition of World Philosophers Moses Mendelssohn und Johann Georg Hamann on Socrates
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.126-147

Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
The everyday life of a military team medic during WWI Excerpts from the war diaries of Károly Berde
[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztina - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.85-125

Das tragische Leben der deutschen Chemikerin und Pazifistin Clara Immerwahr (187o-1915) im Spannungsfeld von Wissenschaft und Giftgaskrieg
The tragic life of Clara Immerwahr –a german chemist and pacifist (1870-1915) in area of conflict between science and poison gas world.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.80-84

Az orvosegyesületek politikai szerepe a 20. század elején
The political role of medical associations at the beginning of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hegedüs Katalin.igh. habil. PhD - Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.64-79

Az árulás társadalom-ontológiájához
The Philosophy of Betrayal
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.173-205

Prof. Dr. György(Georg) Romhányi(1905–1991) als charismatische Persönlichkeit, Wissenschaftler und Lehrer.
George (György) Romhányi (1905-1991) Professor, enthusiastic teacher of human pathology, exceptional personality.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.141-172

Peregrinatio hungarica: Student Mobility Hungarians at European Universities from the Beginnings until the End of 18th Century
Peregrinatio hungarica: A magyarok egyetemjárása Európában a kezdetektől a 18. század végéig
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.130-140

Titkok és titkolózások a pszichoanalízis történetében
Some secrets and mysteries in the history of psychoanalysis
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.123-129

The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century*
A pszichoanalízis magyar recepciója magyar szerzőktől a 20. század első évtizedeiben megjelenő magyar folyóiratokban
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.46-66

Az Orvosi Hetilap újjáélesztése és a budapesti Centenáris Orvosi Nagyhét (1948). Fazekas Lajos (1915-1973) emlékezete
Revival of Orvosi Hetilap (Hungarian Medical Journal) and the Budapest Centenary Medical Week (1948). To the memory of Lajos Fazekas (1915-1973)
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.86-122

A tiszta ivóvíz ügyének megjelenése néhány dualizmuskori egészség- és járványügyi ismeretterjesztő kiadványban és hatósági dokumentumban
The case of drinking water in some educational editions and magisterial documents about sanitation and epidemiology in the age of dualism
[Letöltés]
[Szerző(k): Bozó Bence Péter, doktorandusz - ELTE BTK ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.14-24

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűléséről
About the fifth itinerant-assembly of the Hungarian doctors and natural scientists in 1844 at Cluj (Kolozsvár) D
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.75-85

A Békés Megyei „Jóltevő Köz-Intézet” megalakulása. (Társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén)
The foundation of the "Benevolent Public Institute" in the Békés County. (Social initiatives of the field of public health )
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Anett doktorandusz hallgató - Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor Program ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.67-74

Relationship of Lew Tolstoy and Dušan Makovický/Lev Tolsztoj és Dušan Makovický közti kapcsolat
Die Beziehung zwischen Lew Tolstoi und Dušan Makovický Prof. Dr. med. Josef Makovitzky
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.90-101

Mérföldkövek a transzfuziológia történetében
Milestones in the history of Transfusiology
[Letöltés]
[Szerző(k): Rajki Veronika - Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan dr. Mészáros Judit PhD ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.74-89

Tébolydák Magyarországon a kiegyezés után
Asylum in Hungary after the Compromise
[Letöltés]
[Szerző(k): Kozári Monika PhD - MTA Doktori Tanács Titkársága ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.64-73

A szerencse vagy a véletlen szerepe az orvostudományi kutatások történetében
The role of chance, or 'luck' in scientific discoveries
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.53-62

Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és „jeles ember“ halotti kártája
Obituary of Samuel Schvartz (1701-1749), “illustrious man” and former pharmacist of Kolozsvár
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner, MD - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L Magyar András László, igazgató - Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár Budapest ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.38-52

Az orvoslás információtörténetéhez
On the information history of medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Z. Karvalics László, egy. docens - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék ]
(Kötet: 2014/9)
DOI: 10.17107/KH.2014.9.25-37

Bellum Knoticum - Magyarok az 1790-es göttingeni diák-revolúcióban
Bellum Knoticum – Hungarian Students in the Göttingen ´Revolution´ 1790
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.118-142

A társadalomlélektan varázsa Fejezetek Hermann Broch társadalomlélektanából 1993-2014
Magic of the social psychology Chapters of Hermann Broch’s social psychology 1993-2014
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.81-117

Schwartz Fülöp emlékezete (1894-1977)
In memoriam of Philipp Schwartz (1894-1977)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.72-80

Tisztaság, egészség, betegség és lakhatási viszonyok kolóniában élő munkásoknál
Cleanliness, health, disease and housing conditions among worker colony
[Letöltés]
[Szerző(k): R. Nagy József PhD - Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.59-71

Kínzás vagy gyógyítás? Pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban
Torture or therapy? Uses of psychiatry and psychoanalysis in the First World War
[Letöltés]
[Szerző(k): Erős Ferenc DSc ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.33-58

„Die Pflanzschule der Wissenschaften und guten Sitten” Beiträge zur Mentalitätsgeschichte der Göttinger Studenten
"The nursery of science and morality" Contributions to the history of mentalities of the Göttingen students
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.51-73

Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége
Life and Life-work of renowned physicians from Székler Land (Eastern Transylvania)
[Letöltés]
[Szerző(k): Péter Mihály DSc ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.22-50

Európai orvostudomány a 17. században
European medicine in the 17th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Schultheisz Emil Prof. em. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2013/7)
DOI: 10.17107/KH.2013.7.6-21

Vita femina - Szerelemfilozófia nietzsche-i alapokon
Vita femina - Philosophy of Love by Nietzsche
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.39-74

Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
History of an Escherichiacoli epidemic andbacterial patho adaptation
[Letöltés]
[Szerző(k): Cseh Károly, Prof. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Kaszás Edit, Dr. ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.86-248

Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
Psychoanalytic remarks on the problem of sin
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.75-85

A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
Historical overview of long-QT syndrome and torsades de pointes ventricular tachycardia
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.26-74

A pitvarlebegés áttekintő története
Historical overview of atrial flutter
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.123-151

A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai
The history of medicine’s aspects of the scientific revolution
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.91-122

Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
Demographic, social and geographical aspects of cholera death in Baranya in the year 1831
[Letöltés]
[Szerző(k): Havasdi József - Pécsi Tudományegyetem, PTE-ETK ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.3.51-82

Megyei járványügyi intézményrendszerek az 1831. évi kolerajárvány idején, Baranya és Tolna példáján
County health systems in the institution of the 1831st cholera during the year, by Baranya and Tolna example
[Letöltés]
[Szerző(k): Havasdi József - Pécsi Tudományegyetem, PTE-ETK ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.35-46

Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetéből
Sexual initiation ceremonies, the history of the evolution of sexual relations
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.53-68

The beauty of the dentistry’s tools in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.39-46

A Semmelweis család eredete és története
The roots and history of Family Semmelweis
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.47-72