Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Rovat: A középkori medicinától a romantikus medicináig
Szerkesztő(k): Krász Lilla PhD, dr. Magyar László András

Paracelsus - A iatrokémia megjelenése az orvoslásban és a paracelán medicina alapjai
Paracelsus - The appearance of iatrochemistry in medicine and the basics of paracelsic medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.17-29

Megrögzött, helytelen szokások a csecsemőápolásban a kora újkori Magyarországon
Die tief eingewurzelten falschen Sitten in der Kleinkinderverpflegung im Ungarn des 17-18. Jahrhunderts
[Letöltés]
[Szerző(k): T. Ládonyi Emese, PhD doktorjelölt - ELTE BTK ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.42-51

Vérvételi helyek a lovon al-Nāṣirī állatorvosi kézikönyvében
Sites of venesection on the horse in the veterinary handbook of al-Nāṣirī
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Zsuzsanna PhD - ELTE BTK Arab szak ]
(Kötet: 2020/20)
DOI: 10.17107/KH.2020.20.30-41

Egy titokzatos lóbetegség nyomában a középkori arab állatorvosi forrásokon keresztül
In the footsteps of a mysterious horse disease through medieval Arabic veterinary sources
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Zsuzsanna PhD - ELTE BTK Arab szak ]
(Kötet: 2019/18)
DOI: 10.17107/KH.2019.18.14-37

A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 16-17. századi magyarországi főúri gyakorlatban
Parallele der Hebammen- und Säugammenwahl in der Praxis der ungarischen hochadeligen Familien im 17. Jahrhundert
[Letöltés]
[Szerző(k): T. Ládonyi Emese, PhD doktorjelölt - ELTE BTK ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.67-81

„Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni…” A lélek és elme betegségeinek gyógymódjai a 18–19. század fordulóján1
“This illness is not lethal, but is often burdensome and prolonged…” Approaches to Healing the Mentally Ill in Hungary at the Turn of the 18th and 19th Centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Janka ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.49-66

A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Mennyire volt egységes a gyógyszeres terápia Magyarországon, a XVIII. században? A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, 18th centrury? A comparative analysis of the drawer labels of two pieces of furniture in the Jesuit apothecaries of Kőszeg and Székesfehérvár
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Dobson Szabolcs - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.40-48

A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Cenzúrai reformok a felvilágosodás szellemében
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zensurreformen im Geist der Aufklärung
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.33-39

A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Founding the modern Hungarian health system in the 18th century
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, A modern magyar egészségügyi rendszer megteremtése a 18. században
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.24-32

A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Közép-Európa egészségügyi reformja a 18. században
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zur Geschichte des merdizinische Aufklarung in Mittel-Europa
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2018/17)
DOI: 10.17107/KH.2018.17.8-23

Visual History of Childhood– Medical History Aspects
Gyermekkortörténeti ikonográfia – orvostörténeti vonatkozások
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Endrődy-Nagy, Orsolya, PhD - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.28-38

Paracelsus magyarországi recepciójáról
On Paracelsus’ Reception in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.18-27

Brief des Klausenburger Apothekers Tobias Mauksch aus 1750 an den Nürnberger Stadtarzt und Gelehrten Christoph Jacob Trew
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.42-52

Wittenberg und die Reformation in Ungarn
Wittenberg and the Reformation in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Kötet: 2017/15)
DOI: 10.17107/KH.2017.15.19-41

A lőtt sebek orvoslása a 16. századi orvosi szakirodalomban – és a gyakorlatban
Theory and practice of treatment of gunshot wounds in the medical literature of the 16th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.38-51

A Freysmuth-fivérek: 18. századi életrajz-rekonstrukció kéziratok és levéltári források segítségével
The Freysmuth-brothers. Cv reconstruction based on ancient manuscripts and archived documents of the 18th century.
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2017/14)
DOI: 10.17107/KH.2017.14.22-37

Az egészség ára. Gyógyszerárszabások Magyarországon a 18.század végén
The price of health. Pharmaceutical tariffs ín Hungary at the end of the 18th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Romhányi Ágnes - Semmelwesi Orvostörténeti Múzeum ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.219-233

Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
Transylvanian Hungarian pediatry anno 1500 based on the digital reconstruction of the monograph written by G. Váradi Lencsés (1530-1593) under the title „Six Books about the Entire Medicine – Ars medica”.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem Tóth Kálmán dr. ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.1-33

"Hungarus-tudat - a Magyarországon élő népcsoportok kulturális identitása a 18.században"
’Hungarus’ Consciousness ‒ The Cultural Identity of Ethnicities Living in Hungary in the 18th Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2016/12)
DOI: 10.17107/KH.2016.12.34-44

A lélek betegségeinek reprezentációi a magyar nyelvű orvosi irodalomban, 1770–1820
The representations of mental illnesses in Hungarian medical literature at the turn of the 18th and 19th centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Janka ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.23-63

A tradicionális kínai és az európai koncepciók egyidejű alkalmazása a japán orvostudományban és anatómiában
Concomitant use of traditional Chinese and Western medical concepts in the history of Japanese medicine and anatomy
[Letöltés]
[Szerző(k): Zentai Judit Éva PhD - : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Távol-keleti Intézet, Japán Tans ]
(Kötet: 2015/11)
DOI: 10.17107/KH.2015.11.12-22

A szív az iszlámban
The Heart in Islam
[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, Institute of Cardiac Sciences, Abu Dhabi, ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.37-45

Decsy Sámuel (1742–1816): orvos, tudós, lapszerkesztő (Vázlat)
Samuel Decsy (1742–1816): Doctor, Erudite, Journalist (Draft)
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2015.10.25-36

Pedro de Illanes and a field hospital to be established in Hungary during the Long Turkish War (1593-1606)
Pedro de Illanes és kísérlet egy tábori ispotály létrehozására a tizenöt éves háború időszakában (1593-1606)
[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Kötet: 2015/10)
DOI: 10.17107/KH.2014.10.14-24

A fej védelme a középkori hadakozásban
Head protection in medieval wars
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(Kötet: 2014/8)
DOI: 10.17107/KH.2014.8.16-32

Bőr- és hajápolás Bizáncban
The skin and hair care in Byzantine Empire
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(Kötet: 2013/6)
DOI: 10.17107/KH.2013.6.24-38

A Pax Corporis, a fogorvos szemével
The Pax Corporis through the eyes ofthe dentist
[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(Kötet: 2012/5)
DOI: 10.17107/KH.2012.5.18-25

A középkori szerb orvoslás emlékei
Memories of the medieval Serbian Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.83-90

Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén (Az 1786. évi patikavizitációk tanulságai)
Hungarian pharmacists and stores at the end of the 18th century (The lessons of visits in pharmacy in the year of 1786)
[Letöltés]
[Szerző(k): Romhányi Ágnes - Semmelwesi Orvostörténeti Múzeum ]
(Kötet: 2012/4)
DOI: 10.17107/KH.2012.4.37-50

Schelling életrajzának és filozófiájának browniánus relációi
Brownian Relations of Schelling’s Biography and Philosophy
[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső - Szent István Egyetem Pedagógiai Kar ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.17-34

Árpád-házi királylány (Piroska 1084—1134) a Pantokrátor kolostor és intézményeinek létrehozója
Hungarian Royal Princess Piroska (1084—1134) the founder of Byzantine Pantokrator
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(Kötet: 2011/3)
DOI: 10.17107/KH.2011.3.6-16

Prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453)
Prostitution and child sexual abuse in Byzantine Empire (324—1453)
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.35-52

A középkori betegápolás történtének egy fejezete: a johanniták rodoszi kórháza
A chapter of hospitals in the Middle Ages. The infirmary of Knights of Saint John in Rhodes
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(Kötet: 2011/2)
DOI: 10.17107/KH.2011.2.31-34

A vitalizmusról
About the Vitalism
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.27-30

Államorvostan a felvilágosodás kori Magyarországon
Enlightenment State Medicine in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Schultheisz Emil Prof. em. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2010/1)
DOI: 10.17107/KH.2010.1.31-38