Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Együttműködő Intézmények, Tudományos Társaságok

ELTE BTK Ókortudományi Intézet

Központi Bányászati Múzeum, Sopron, http://www.kbm.hu

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság, http://gyogyszeresztortenet.hu/

Magyar Nemzeti Múzeum, http://www.hnm.hu

Magyar Orvostörténelmi Társaság, http://mot.tudomanytortenet.hu

Magyar Sportmúzeum, http://wcs.oisz.hu/47476/magyar-sportmuzeum.html

Magyar Tudománytörténeti Intézet, http://mati.tudomanytortenet.hu

MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság, http://mta.hu/cikkek/elettudomany-torteneti-munkabizottsag-120011

MTA Orvostörténeti Munkabizottság, http://mta.hu/cikkek/orvostorteneti-munkabizottsag-114021

MTA Művelődéstörténeti Bizottság http://mta.hu/cikkek/muvelodestorteneti-bizottsag-113811

MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság /mta.hu/cikkek/tudomany-es-technikatorteneti-komplex-bizottsag-112661

Petőfi Irodalmi Múzeum,  http://www.pim.hu

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, http://www.semmelweis.museum.hu

Semmelweis Egyetem Baráti Köre http://www.baratikor.sote.hu

Semmelweis Alumni Iroda   1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.  http://www.alumni.semmelweis.hu

Partnereink:

AMBRUS, Tünde PHD Department of Applied Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

BÁCSKAY András PhD egyetemi adjunktus Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, http://www.btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/orientalisztikai-es-okortorteneti-intezet/hebraisztika-tanszek/oktatoink/bacskay-andras.html

BALÁZS Péter, PhD igazgatóhelyettes, Semmelweis Egyetem Népegészségtan Intézet, http://193.225.82.27/index.php?id=95

BIRCHER Erzsébet dr. igazgató, Központi Bányászati Múzeum, Sopron, http://www.kbm.hu

BŐSZE Péter DSc, Prof. Dr.vezető főorvos, Szent István Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati és Nőgyógyászati Onkológiai Osztály genetikai részleg vezetője, http://www.mtakpa.hu/koztest/ktag.php?ikt=04179

Kenneth COLLINS,  Research Fellow at the Centre for the History of Medicine, University of Glasgow, Lilybank House, Glasgow, Scotland and is currently Visiting Professor at the Hebrew University of Jerusalem. http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=610&FID=623&PID=0&IID=3514

CSÁSZTVAY Tünde PhD Tudományos munkatárs,MTA Irodalomtudomány Intézet, http://www.iti.mta.hu/csasztvay.html

CSEH Károly DSc. Prof. Dr. Semmelweis Egyetem AOK  Népegészségtani Intézet igazgatója

CSORBA László, CSc.  főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, http://www.hnm.hu

DEÁKY Zita PhD, egy. docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar      http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=7880

DÖRNYEI Sándor, kutató Magyar Orvostörténeti Társaság

FEITH Helga, PhD egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék,

FORRAI Judit, DSc. munkacsoport vezető,  Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörtnéneti Munkacsoport, a Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke, http://193.225.82.27/fileadmin/media/Forrai/FJcv.pdf,

FRÖHLICH Ida,  CSc. Prof.Dr. tanszékvezető, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK http://www.nagydoktornok.hu/FROHLICH_IDA.pdf

GAZDA István CSc. igazgató, Magyar Történeti Intézet, http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazda_Istv%C3%A1n

Toby GELFAND, Prof. Dr. Department of History and the Faculty of Medicine, University of Ottawa. http://www.history.uottawa.ca/faculty/gelfand.html

GÖMÖR Béla,  Prof. Dr. Semmelweis Egyetem, volt tanszékvezető tanár, reumatológus

GRABARITS István PhD, c. egyetemi docens, Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke, http://gyogyszeresztortenet.hu

GRADVOHL Edina PhD, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, http://delfin.unideb.hu/~history/okor/orvos/gradvohl.html

Andrzej GRZYBOWSKI; MD, PhD, MBA, Ophthalmology Consultant for Wielkopolska Province
Head of the Dept. of Ophthalmology, editor-in chief of Archives of History and Philosophy of Medicine

GYŐRY Hedvig dr. egyiptológus, Szépművészeti Múzeum

KAPRONCZAY Károly DSc v. Professzor, tudományos tanácsadó, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, Levéltár

KAPRONCZAY Katalin PhD könyvtár vezetője Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, Levéltár

+ KARASSZON Dénes DSc.  Prof. Dr. MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság elnöke, http://mta.hu/cikkek/elettudomany-torteneti-munkabizottsag-120011

KISS László dr. CSc  Bratislava, Slovakia főorvos, kutató

KÓTYUK Erzsébet PhD, főmúzeológus , Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, Levéltár

KRÁSZ Lilla PhD. egyetemi adjunktus, ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék http://tortenelemszak.elte.hu/intezet/kkukett/krasz.html

Efraim LEV Prof. Dr. head of Dep. of Land of Israel Faculty of Humanities, University of Haifa, http://israel-stu.haifa.ac.il/staff/elev.htm

LOZSÁDI Károly  DSc. Prof.em. Semmelweis Egyetem, kardiológus, kutató

MAGYAR László András dr. főigazgató, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, Levéltár

Wilson Denis MARTINS Prof. Dr. (Oral Pathology); Oral and Maxillofacial Surgeon;
Professor, Pontificial Catholic University of Paraná, Brazil. Lawyer.

MOLNÁR László PhD, levéltárvezető, Semmelweis Egyetem Központi Levéltára

MONOK István DSc. MTA Könyvtár főigazgatója, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, koktatója, http://www.monokistvan.hu/

NÉMETH György DSc.  Prof. igazgató ELTE BTK Ókortudományi Int. http://tortenelemszak.elte.hu/intezet/okor/nemethgy.html

PÉTER H. Mária DSc. pharmacist, retired  university ass. Prof. Targu Mures, Romania

PÉTER Mihány DSc. Prof. Dr. az MTA külső tagja,  Targu Mures, Romania

PETŐ Andrea DSc  Central European University Department of Gender Studies. http://www.gend.ceu.hu/habil_andrea_pet.php

PÓK Attila  CSc. igazagtóhelyettes, MTA Történelemtudományi Intézet, http://www.tti.hu/munkatarsak/hu_pokattila.html

PÖRZSE Gábor PhD igazgató, Semmelweis Egyetem Pályázati és Innovációs Központ http://palyazat-sote.hu/kapcsolat-munkatarsaink/dr-porzse-gabor

Jürgen SCHLUMBOHM., Prof. Dr Göttingen, Max-Planck-Institut für Geschichte

+ SCHULTHEISZ Emil,  Prof. Em. Semmelweis Egyetem, volt egészségügyi miniszter (1974-1984), MTA Orvostörténeti Munkabizottság elnöke. http://mta.hu/cikkek/orvostorteneti-munkabizottsag-114021

SIPOS András PhD, főlevéltáros, főosztályvezető I. osztály  Budapest Főváros Levéltára, http://bfl.archivportal.hu/id-1724-munkatarsaink.html

SÓTONYI Péter DSC. Prof. Dr. em. Semmelweis Egyetem, volt rektor, az MTA rendes tagja, a magyar orvostörténeti Társaság elnöke,              http://mot.tudomanytortenet.hu

Emma SPARY The WellcomeTrust Centre for the History of Medicine at UCL

SZABÓ Lajos PhD, igazgató, Magyar Sportmúzeum, http://wcs.oisz.hu/hu/page/115664/sportmuzeum/magyar-sportmuzeum.html

+ SZÁLLÁSI Árpád PhD. egy. magántanár  Debreceni Egyetem

SZÉL Ágoston DSc. Prof. dr. Semmelweis Egyetem rektorhelyettes http://www.sote.hu/intezetek/munkatarsak/munkatars.php?emp_id=39&inst_id=13

SZIKORA Katalin PhD tanszékvezető, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, http://tf.hu/hallgatoink/intezetek-tanszekek/tarsadalomtudomanyi-tanszek/oneletrajzok/dr-szikora-katalin/

+ TAHIN Emma CSc, Magyar Orvostörténelmi Társaság vezetőségi tagja, MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja

+ VÁMOS Éva CSc, főtanácsos Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban

VARGA Benedek dr. főigazgató,  Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Carlos VIESCA-TREVINO Prof.Dr. Department of Historia y Filosofia Faculta de Medicina. Mexico City, http://100.unam.mx/index2.php?option=com_content&view=article&id=962

VIZI E.Szilveszter DSc. Prof. Dr. MTA volt elnöke (2002-2008). http://hu.wikipedia.org/wiki/Vizi_E._Szilveszter

+ WERNITZER Julia PhD, igazgató helyettes, Petőfi Irodalmi Múzeum, http://www.pim.hu/object.C6F6B887-F2EF-4FA8-A16E-A1A75E6721DD.ivy

ZSIDI Paula PhD. igazgató Aquincumi Múzeum, http://www.mtakpa.hu/koztest/ktag.php?ikt=12590