Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19
Kötet: 2019/19
Tartalomjegyzék:

Wilhem His Jr (1863-1934), a szív pitvarait és kamráit összekötő anatómiai nyaláb (atrioventricularis fasciculus; His-köteg) felfedezője és a találmány fejlődéstörténete
Wilhelm His Jr (1863-1934), discoverer of the heart muscle bundle which unites the atrial and ventricular myocardium (fasciculus atrioventricularis; bundle of His). The evolution of the invention
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája Fazekas Bence BSc - National Health Service/NHS Bournemouth, UK ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
1-17
Felvilágosodás, biopolitika, népesség. A modern közegészségügy fogalmának 19. századi kontextusai*
Enlightement, biopolitics, population. The contexts of the term ’Public Health’ in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): ifj. Rudisch Ferenc - Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Tóth Benedek - Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
18-31
Orvosnők társadalmi és szakmai szelekciójának ontológiája. A kezdet.
Ontology of female physicians social and professional selection. The beginning.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
32-58
A magyar vasutak helyzete Trianon idején
Hungarian Railways at the Time of the Trianon Peace Treaty
[Letöltés]
[Szerző(k): Perjámosi Sándor - Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
59-68
Európát követve az első műtétet Magyarországon éteraltatásban Temesváron végezték 1847-ben
Following Europe, the first operation in Hungary was performed under ethereal anesthesia in Timisoara in 1847
[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
69-75
A gyermekbántalmazás kutatásfejlődésének kiemelkedő lépései – A megrázott gyermek szindróma (Shaken Baby Syndrome - SBS)
Additive information and interesting facts about the history of child abuse - Shaken Baby Syndrome (SBS)
[Letöltés]
[Szerző(k): Tománé Mészáros Andrea doktorandusz - Nemzeti Népegészségügyi Központ, S.E. Rácz Károly doktori iskola Dr. Vingender István, főiskolai tanár, szociológus, dékánhelyettes - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
76-91
Dr. Soós Aladár – a magyar dietetikai rendszer megalapítója
Dr. Aladár Soós – founder of the Hungarian dietetic system
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Solymosi Dóra doktorandusz - Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskola PhD hallgatója. ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
92-104
A földrajzi gondolattól a geonómiáig
From geographical thought to geonomy
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Verrasztó Zoltán PhD - a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség ny. igazgatója ]
(Élettudományok története)
105-121
A történelem varázsa és varázstalanítása. Jacob Burckhardtról
Enchantentment and Disentchantment in the History. On Jacob Burckhardt
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
( Filozófia és egészség)
122-136
Megment vagy elpusztít: a higany és arzén gyógyászati karrierje. II. rész arzén
Saving or devastating: pharmaceutical fate of quicksilver and arsenic, Part II.
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(Gyógyszerészettörténet)
137-146
Michael Mästlin Előszava Rheticus Első beszámolója elé. Forrásközlés bevezető tanulmánnyal
Michael Mästlin’s Preface to the First Account by Rheticus. Annotated translation with an Introduction
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutrovátz Gábor PhD - ELTE TTK Csillagászati Tanszék dr. habil Vassányi Miklós PhD - Károli Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszék ]
( Filozófia és egészség)
147-179
Id. Szily Kálmán (1838–1924) akadémiai főtitkár tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Kitekintéssel nyelvtudomány-történeti munkásságára
Bibliography of Writings of History of Science by Sr. Kálmán Szily, Secretary-General of the Hungarian Academy of Sciences, with respect to his oeuvre concerning the history of linguistics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
180-189
A mikroműanyagok textiles szemmel is
Micro plastics from the point of view of a textile specialist
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
190-203
Eljöttem hozzád, hogy megszeresselek. Ébredéstörténet. Papp Ákos kiállítása
I came to you to be able to love you. Awakening story. Exhibition of Ákos Papp
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Nagy Mária Magdolna pszichiater ]
(Múzeumi források)
204-208
A szülészet születése. Kiállítás
The births of obstetrics. Exhibition
[Letöltés]
[Szerző(k): Scheffer Krisztina főmúzeológus - MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum ]
(Múzeumi források)
209-234
„Die Kultur kommt nich von Osten.” Viták a tanítási nyelv kérdéséről Bach-korszak végi bécsi és pesti orvosi szaklapokban
„Die Kultur kommt nicht von Osten” debates on the language of education in the contemporary Austrian and Hungarian medical press at the end of the Bach era
[Letöltés]
[Szerző(k): ifj. Rudisch Ferenc - Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
235-251
Társadalmi trauma szisztematikus helyéről. Elias Canetti pszichológia és politika között
On Collective Traumas Elias Canetti Between Psychology and Politics
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
252-261
In memoriam Dr. med. Georg (György) Ambach (1948-2018)
In memoriam of Georg (György) Ambach MD (1948-2018)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
262-265
Az irodalmi mítoszteremtésről
About creating myths in the literature
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Hetényi Zsuzsa DSc ]
(Esszék)
266-269
Medicina: egy chymera fél évszázada. Egy kulturális jelenség vizsgálatának kísérlete
Medicine: the past fifty years of a chymera. An essay on a peculiar cultural transition
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof Dr Molnár F Tamás DSc, FETCS, MA(hist) - PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék, Pécs. Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sebészet, Szent ]
(Esszék)
270-291
Hildegard von Bingen és a kolostori medicina
Hildegard von Bingen and the monastery medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Fekete Gabriella szakgyógyszerész ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
292-319
A magyar műszaki természettudomány és a technikatörténeti örökség kálváriája
Hungarian technical science and the history of technology calvary
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hozzászólások, vélemények)
320-322
Könyvismertetők
[Letöltés]

323-335
Hálózatok a tudományágakban
Network int he Sciences
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
336-341
Schultheisz Emil Orvostörténeti cikkpályázati díj átadása
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
342-343
Prostituáltak Méltóság Napja
Dignity Day of Prostitutes
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
344-346