Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2017/15
Tartalomjegyzék:

Bőrbetegségek az ókori Mezopotámiában Diagnózis és terápia
Skin diseases in Ancient Mesopotamia. Diagnosis and therapy
[Letöltés]
[Szerző(k): Bácskay András PhD - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hebraisztika szak Simkó Krisztián ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-18
Wittenberg und die Reformation in Ungarn
Wittenberg and the Reformation in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
19-41
Brief des Klausenburger Apothekers Tobias Mauksch aus 1750 an den Nürnberger Stadtarzt und Gelehrten Christoph Jacob Trew
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
42-52
Pszichoanalitikus egyesületek és tagjaik a II. világháború előtti Magyarországon
Psychoanalytic societies and their members in Hungary before World War II
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
53-71
Lajos Nagy: the „Man in Revolt” against Psychoanalysis, and a „Man Fleeing” from and into the psychoanalytic spell The Patient and Confessor (Part 1.)
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
72-90
„Mint futótűz terjedt el a hír…” Naplójegyzetek a kolozsvári magyar orvosi kar Marosvásárhelyre költöztetését megelőző hónapokból
“The news spread like wildfire…” Diary notices during the months preceding the transfer of the Hungarian Medical Faculty from Cluj-Napoca to Tirgu Mureş
[Letöltés]
[Szerző(k): Perjámosi Sándor - Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrártörténeti Szakkönyvtár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
91-110
A jódmentes szintetikus amiodaron-kongéner dronedaron odüsszeája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés szürke fejezete
Odyssey of the noniodenated synthetic amiodarone derivative dronedarone: a grey chapter of the antiarrhythmic drug development
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
()
111-138
A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
Echoes of the Contergan Tragedy
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
139-158
Alkalmazott fogászati műszerek fejlődésének rövid története
Short history of development of applied dental instruments
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Fogászattörténet)
159-171
Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 1. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 1.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Könyvtári források)
172-194
Gyógyír-e az állandó-mágneses textília?
Does a permanent-magnetic textile give remedy?
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
195-201
Csáth Géza lélektani novellái 2. rész
Psychological proses of Géza Csáth. Part 2
[Letöltés]
[Szerző(k): Jancsikity Erzsébet PhD - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
(Irodalmi források)
202-213
Az író és az őrző. Csányi Vilmos, az író
The writer and the guardian. Vilmos Csányi the writer
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Irodalmi források)
214-219
A gyógyszerészet rövid története. A felvidéki Lévai járás gyógyszerészetének története
History of pharmacy in Léva district in highlander Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Baka Lívia dr. ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
220-266
Könyvismertetők
[Letöltés]

267-269
Hírek, események
News, events
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
270-271
Fogászattörténeti előadások
Lectures about history of dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
272-273