Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
(2018)
ADATOK A MIKROBIOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK OKTATÁS - ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ III. 1850-től napjainkig
DATA WITH MICROBIOLOGY RELATED KNOWLEDGE EDUCATION - AND RESEARCH STORY III. From 1850 until now
Dr. Ralovich Béla DMS. - em. minisztériumi szakfőtanácsos

E könyvben a mikroorganizmusokkal és azok életével, hatásaival főleg az 1850 óta foglalkozó hazai vizsgálók kutatásainak bemutatására vállalkoztam. Vállalkozásom igazi és most már látom, általam teljesíthetetlen nagysága, csak munkám során tudatosodott. Ebben a kötetben a III. Fejezetben csak a budapesti, a pécsi, a debreceni valamint a szeged egyetem orvosi és fogorvosi kara, a kolozsvári és az utód marosvásárhelyi Egyetem egyes részlegei, az MTA mikrobiológiával kapcsolatos kutatóintézetei, a Pannon Egyetem Keszthelyi Kara, továbbá a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem érintett tanszéke, a leglényegesebb közegészségügyi, környezet-egészségügyi és élelmezés-egészségügyi, valamint élelmiszeripari intézményeink egy része, továbbá a rendőrség és a honvédség mikrobiológiával kapcsolatos vonatkozásai kerülnek ismertetésre. A IV. Fejezetben az állategészséüggyel, az V. Fejezetben a védőoltásokkal, a VI. Fejezetben az elért eredményekkel, a VII. Fejezetben a gyógyszerészettel és a VIII. Fejezetben a mikrobiológiai laboratóriumi munka minőségbiztosításával és ellenőrzésével foglalkozom. Sajnos a többi egyetem, főiskola, kutatóhely és laboratórium adatai e könyvben nem vagy alig fognak szerepelni. Remélem, hogy akik végigrágják magukat a könyvemen és elgondolkoznak a leírtak értelmén nem fogják kidobott időnek tartani a fáradozásukat. Ha ez így lesz, akkor már elértem a célomat és megérte dolgoznom.

dr. Ralovich BélaOldalszám: 707
Kiadó: Létra Alapítvány, Kaleidoscope Könyvek 3
Szerkesztő: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
ISBN: 978-615-00-2850-7
ISBN2: 978-615-00-2852-1
DOI: 10.32558/ralovich.3
Letöltés