Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
(2018)
ADATOK A MIKROBIOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK OKTATÁS - ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ II. A kezdetektől 1850-ig
DATA WITH MICROBIOLOGY RELATED KNOWLEDGE EDUCATION - AND RESEARCH STORY II. From the beginning till 1850
Dr. Ralovich Béla DMS. - em. minisztériumi szakfőtanácsos

A térben és időben végtelen Mindenségben, melynek törvényszerűségei a maguk teljességében az emberiség számára meg sem ismerhetők, jött létre a porszemnyi izzó Földünk egy adott, kivételesnek tűnő pillanatban és módon. A kihűlő élettelen földgolyón jelent meg az élet. Nem tudom elképzelni, hogy a Földön élne olyan ember, akiben az élete során legalább egyszer ne merült volna fel az a kérdés, hogy “mi az élet?”. Erre a legegyszerűbb válasz szerintem (Ralovich, 2014) a következő: “Az élet az élettelen ellentéte, egy struktúrához kötött biológiai jelenség.” Mivel a “vájt fülűek” kivételével, a többség számára ez egy rendkívül tömör gondolat, a struktúrához kötött biológiai jelenség kifejezést megpróbálom értelmezni. Tehát az élet egy struktúrához kötött biológiai jelenség, mely az élő egyedhez (egységhez) kötött. Az élő egyed „egy olyan, a környezetétől lehatárolt struktúra (jelen esetben a struktúra egy létező biológiai anyagi egység teljes szerkezete), amely lehetővé teszi, hogy a határán (sejthártya, sejtfal, cutis) belül, valamint azon keresztül is, az adott környezeti körülményekhez (bizonyos feltételek között - életfeltételek) alkalmazkodva, rendezett formában, önmagára nézve jellemző módon, pozitív végeredményű, energia- és anyag-áramlás létezzen egészen az elmúlásáig. Ezen időszak alatt egy dinamikus egyensúly áll fenn az egyed és a környezete között. Az élő egyed külső hatásra reagál, környezete szempontjából nem hatástalan, képes sokasodni, melynek során a tulajdonságait átörökíti és működését a mindenség általános törvényei irányítják.” Az első élő egyed feltehetően egy sejtmag nélküli mikroorganizmus volt, melynek kialakulása ismeretlen. Az élő egyed lehet egy- és többsejtű. (Itt kell elmondani, hogy az ún. „élő vírusok” defekt egyedek, genetikai kódok, mert szaporodni csak egy teljes értékű élő egyedben képesek. Ezért szerintünk a vírusok esetében helyesebb az élő helyett a természetes jelzőt használni, míg a nem-élők, a
valamilyen módon kezeltek esetében a denaturált a pontos kifejezés.) Szükségesnek tartom a mikro-organizmusokkal kapcsolatos kutatásokkal való foglalkozást, nemcsak azért mert ők voltak az első élőlények, továbbá, mert az említett hatást is kifejtették, hanem azért is, mert jelenleg is ők a bioszféra legnagyobb, meghatározhatatlan számú élő populációja. Azt a kijelentést is megtehetem, hogy mikroorganizmusok nélkül nincs élet! Ezért e könyv megírása során a mikro-organizmusokkal és azok életével, hatásaival foglalkozó hazai vizsgálatok, kutatások bemutatására vállalkoztam.

dr. Ralovich BélaOldalszám: 256
Kiadó: Létra Alapítvány, Kaleidoscope Könyvek 2.
Szerkesztő: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
ISBN: 978-615-00-2850-7
ISBN2: 978-615-00-2851-4
DOI: 10.32558/ralovich.2
Letöltés