Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
(2018)
ADATOK A MIKROBIOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK OKTATÁS - ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ I.
DATA WITH MICROBIOLOGY RELATED KNOWLEDGE EDUCATION - AND RESEARCH STORY I.
Dr. Ralovich Béla DMS. - em. minisztériumi szakfőtanácsos

A kezdeti adatgyűjtést és az általános történeti rész néhány változatának elkészítését követően Ralovich doktor azzal a kéréssel fordult a hazai mikrobiológiai oktató és kutató műhelyek jelenlegi és korábbi vezetőihez és munkatársaikhoz, hogy saját intézetük, tanszékük, vagy kutatócsoportjuk történetének megírásával járuljanak hozzá a könyv megalkotásához. A Magyar Mikrobiológiai Társaság által is támogatott kezdeményezés kedvező visszhangra talált, számos kolléganő és kolléga küldte el az intézetével kapcsolatos történeti összefoglalót a szerzőnek. Később, a szerteágazó és rendkívül szövevényes anyag rendezése során, valamint az első szövegváltozatokat átolvasó pályatársak javaslatára a cím módosult, és gyakorlati okokból a 2011-re elkészült első rész az oktatástörténetre koncentrált. Nem volt könnyű vállalkozás a sokféle, számos szempont alapján csoportosítható dokumentumok áttekintése, és fény derült arra is, hogy egyes iratok és feljegyzések elvesztek, vagy jelenleg fel nem lelhetők: talán még lappanganak valahol, mint a gazdasejtjeikben rejtőző herpesvírus genomok. A történeti anyag változatossága tükröződik a szövegben: ha a források szűkszavúak, akkor inkább csak felsorolásokkal, kaleidoszkópszerűen kivetített pillanatképekkel találkozhat az Olvasó, míg a téma szempontjából lényeges eredeti művekből szó szerint idéz a szerző: ezek az idézetek nyelvtörténeti és tudománytörténeti kuriózumok is egyben. Szeretném azt is kiemelni, hogy Ralovich doktor számos esetben alapkutatást végzett a magyarországi levéltárakban. Ennek köszönhető például az első hazai mikroszkópokkal kapcsolatos adatok új megvilágításba helyezése, és a Magyar Mikrobiológiai Társaság megalakulásával kapcsolatos dokumentumok bemutatása ebben a könyvben.Szeretném azt is kiemelni, hogy Ralovich doktor számos esetben alapkutatást végzett a magyarországi levéltárakban. Ennek köszönhető például az első hazai mikroszkópokkal kapcsolatos adatok új megvilágításba helyezése, és a Magyar Mikrobiológiai Társaság megalakulásával kapcsolatos dokumentumok bemutatása ebben a könyvben.
Jómagam, és a 2011-ben alapításának hatvanadik évfordulóját ünneplő Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége nevében szeretettel ajánlom Ralovich Béla doktor művét minden kedves olvasónak.

Dr. Minárovits János
a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnökeOldalszám: 555
Kiadó: Létra Alapítvány, Kaleidoscope Könyvek 1.
Szerkesztő: dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
ISBN: 978-615-00-2850-7
ISBN2: 978 - 615 - 00 - 2850 - 7
DOI: 10.32558/ralovich.1
Letöltés