Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Kaleidoscope Könyvek, sorozatok / Kaleidoscope Books series
Kiadó:Létra Alapítvány / Editor: Létra Foundation
Székhely: 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4./Address: 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.
kiadásért felelős személy: dr. Forrai Judit /responsible person for edition: dr. Judit Forrai
szerkesztő neve: Bilicsi Erika segédszerkesztő /assistant editor. Erika Bilicsi

2019
2018