Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2017/15           ISSN: 2062-2597

Kapronczay Károly és Kapronczay Katalin: Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből, Magyar orvoastörténelmi Társaság, Budapest, 2016, 546p.
ISBN: 9786158053501
Recenzió:
Kötet: /

Az első világháború orvoslását feltáró kiadványok sorában egy újabb vaskos kötet jelent meg, amely a 2015-ben közreadott tanulmány-gyűjtemény (Háború és orvoslás. Budapest, Magyar Orvostörténelmi Társaság, 2015.) folytatásaként látott napvilágot.  

Jelen kiadvány – mint címe is mutatja – a világháború idejéből származó eredeti dokumentumokat tartalmazza. Nyomtatásban megjelent, továbbá eddig kéziratos formában őrzött korabeli naplók, feljegyzések, hivatalos jelentések, valamint az orvosi szaklapokban katonaorvosi témában megjelent szakcikkek gazdag tárháza.       

A háború utáni évtizedekben nyomtatásban közreadott naplórészletek, emlékiratok nem ismeretlenek, a mostani válogatás azonban igyekezett a háborús eseményekre legjellemzőbb mozzanatokat kiragadni Pfannl József, Lobmayer Géza, Berend Miklós és Dollinger Gyula írásaiból. Az emlékiratok lejegyzői közül csupán az egyetlen női szerző – Kamenitzky Etelka, Ádám Éva álnévvel – nem gyakorolta a gyógyítás hívatását, hiszen haditudósítóként járta végig a frontokat.

A kötet második nagy tematikai egysége a kéziratos katonaorvosi jelentéseket tárja az érdeklődők elé. A császári és királyi hadügyminisztériumnak készült huszonkilenc jelentés objektív képet ad a közös hadsereg hadi-egészségügyének valós helyzetéről, a rendkívüli nehézségekről, ellátási problémákról, veszteségekről, stb., megírásuk ideje 1918 tavasza. A beszámolók ez idáig csak levéltári dokumentumként voltak hozzáférhetők, ez az első nyomtatott közreadás.     

A kötet harmadik nagy egysége a korabeli orvosi szaklapokban megjelent orvosi cikkeket tartalmazza tematikus csoportosításban. Ez a fejezet keresztmetszetét adja mindazon problémának, amellyel meg kellett küzdeni a hadsereg orvosainak, áttekintést ad a leggyakrabban jelentkező betegségekről, a hadisebészeti esetekről, a harcéri fertőző és járványos betegségekről, a háborús neurózisokról, és a háború után is komoly feladatot jelentő rokkantügy minden vonatkozásáról. A cikkek szerzői – akkor még javarészt fiatal, kezdő orvosként - a két világháború közötti magyar orvoslás legkiválóbb szakemberei.

A szövegekhez igen részletes jegyzetapparátus, magyarázó lábjegyzet és a legfontosabb katonai, katonaorvosi kifejezések szótára csatlakozik.

                                                                 dr. Kapronczay Katalin                


Greg Eghigian: , Routledge, , 2017, 0p.
ISBN: ISBN-13: 978-1138
Recenzió:
Kötet: /

The Routledge History of Madness and Mental Health explores the history and historiography of madness from the ancient and medieval worlds to the present day. Global in scope, it includes case studies from Africa, Asia, and South America as well as Europe and North America, drawing together the latest scholarship and source material in this growing field and allowing for fresh comparisons to be made across time and space.

Thematically organised and written by leading academics, chapters discuss broad topics such as the representation of madness in literature and the visual arts, the material culture of madness, the perpetual difficulty of creating a classification system for madness and mental health, madness within life histories, the increased globalisation of knowledge and treatment practices, and the persistence of spiritual and supernatural conceptualisations of experiences associated with madness. This volume also examines the challenges involved in analysing primary sources in this area and how key themes such as class, gender, and race have influenced the treatment and diagnosis of madness throughout history.

Chronologically and geographically wide-ranging, and providing a fascinating overview of the current state of the field, this is essential reading for all students of the history of madness, mental health, psychiatry, and medicine.