Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2017/15           ISSN: 2062-2597

Edited by Lutz Sauerteig, Roger Davidson: Shaping Sexual Knowledge. A Cultural History of Sex Education in Twentieth Century Europe, Routledge, New York, 2012, 264p.
ISBN: 978-0415542180
Recenzió: Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: /

The history of sex education enables us to gain valuable insights into the cultural constructions of what different societies have defined as 'normal' sexuality and sexual health. Yet, the history of sex education has only recently attracted the full attention of historians of modern sexuality.


SEMMELWEIS, Ignác Fülöp: A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012, 388p.
ISBN: 978-9630592765
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

Semmelweis bevallja, nincs gyakorlata az írás és a könyvszerkesztés terén, mi a fordítás során mégis ragaszkodtunk Semmelweis mondataihoz, nem írtuk át modern fordítás címén, alig változtattuk meg struktúrájukat, messzemenően kifejezve ezzel azt a tiszteletet, amit a mai ember érez e kiemelkedő orvos iránt. Kegyelettel és hűséggel tekintünk küzdelmeire, melyek többek között stílusában is kifejezésre jutnak.

A könyv első felében Semmelweis észérvekkel, logikai úton, a meggyőzés eszközeivel bizonygatja igazát, bonyolult táblázatokat állít össze, lelkes hangnemet használ. Amikor kénytelen belátni, hogy küzdelmei nem hozzák azokat az eredményeket, amelyeket elvár, akkor már polemizál, már zaklatott, keserű, sokszor az irónia eszközeit is használja az ellenfeleivel szemben. Bonyolult, kapkodó hivatkozásai már arról tanúskodnak, hogy nem tudja elkeseredését feldolgozni, lelkiállapota és szövegei azt a folyamatot tükrözik, amely alig négy év alatt visszafordíthatatlanná vált.


BUDAHÁZY, István: Gyógyszerképzési dokumentumok a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemről (1872-1919), Oradea Kiadó, Nagyvárad, 2012, 0p.
ISBN: N/A
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

E kötet néhány dokumentumot tár fel az erdélyi gyógyszerészképzés kezdeti történetéből. A Kötetben nemcsak az Egyetem alapítólevele, diplomák, gyakornoki igazolványok, végbizonyítványok találhatóak, hanem eredeti fényképek, tablók és családi albumok képei is. A szerző nagy szakértelemmel állít emléket a szakma kiválóságainak, narratív beszámolóval az életutakról külön kiemelve az első magyar gyógyszerésznő Tinagel Szerafin életéről. A könyv külön érdekessége a kétnyelvűség, amely közös kinccsé teszi román és magyar közös hagyomány megbecsülését.


Lutz Sauerteig, Roger Davidson: Shaping Sexual Knowledge, Routledge, London, 2012, 264p.
ISBN: 978-0-415-54218-0
Recenzió: Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
Kötet: /

The history of sex education enables us to gain valuable insights into the cultural constructions of what different societies have defined as 'normal' sexuality and sexual health. Yet, the history of sex education has only recently attracted the full attention of historians of modern sexuality.

Shaping Sexual Knowledge: A Cultural History of Sex Education in Twentieth Century Europe makes a considerable contribution not only to the cultural history of sexual enlightenment and identity in modern Europe, but also to the history of childhood and adolescence. The essays collected in this volume treat sex education in the broadest sense, incorporating all aspects of the formal and informal shaping of sexual knowledge and awareness of the young. The volume, therefore, not only addresses officially-sanctioned and regulated sex education delivered within the school system and regulated by the State and in some cases the Church, but also the content, iconography and experience of sexual enlightenment within the private sphere of the family and as portrayed through the media.