Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Varró Vince: Hetényi Géza - a Korányiak szellemi örököse, Medicina, Budapest, 2008, 176p.
ISBN: 9632261560
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

Varró Vince: HETÉNYI Géza - The Koranyi family’s spiritual heir. 

A tudományok fejlődése szempontjából mindig fontos szerepe volt az un. szellemi iskoláknak. Az egyes kutatók munkásságának jellemzésekor fokmérőnek számított – és számít napjainkban is -, ha megnevezték a munkásságának, kutatásainak útmutatást, közeget biztosító „iskolát.” Az orvostudomány haladásában is nagy szerepet játszottak az iskolateremtő egyéniségek, a tudományos műhelyek. A magyar tudományos belgyógyászat megteremtői a Korányiak – Frigyes és Sándor -, tevékenységük helyszíne a budapesti III. sz. belgyógyászati klinika volt, amely a későbbiekben is magyar belgyógyászat kiválóságait adta a gyógyításnak és a kutatásnak. A klinika és a szellemi munkaközösség nagy tekintélyű vezetőinek egyike Hetényi Géza (1894-1959) volt, a Korányiak méltó eszmei örököse, a XX. század legnevesebb belgyógyászainak mestere.

Egyik munkatárs-tanítványa, Varró Vince foglalta össze Hetényi Géza munkássága és a Hetényi iskola a tudományos jelentőségét. A szerzői előszóból megismerhetjük azt a dilemmát, amely a személyes kapcsolatban, emlékekben gyökerező szubjektivitás veszélyére utal: „… fölvetődött bennem a kétség, tudom e életét, tudósi jelentőségét a történész tárgyilagosságával földolgozni. Tanítványi tiszteletem és hálám nem torzítja e majd a képet, melyet fölvázolni igyekszem. A választ kritikusaim és a jövő tudománytörténészei adják majd meg.” A kötet elolvasása után pozitív választ adhatunk a szerzőnek, mivel a hitelességet számos eredeti dokumentum, levél, korabeli könyvrészlet és folyóiratcikk idézése biztosítja. A „mester” életének minden oldalát igyekszik bemutatni Varró, családi és baráti kapcsolatait, sokirányú érdeklődését, kedvteléseit, nyugalmat sugárzó és teremtő egyéniségét. A kötet függelékei jól egészítik ki a visszaemlékezést: Hetényi teljes tudományos életművét tartalmazó bibliográfiát, valamint legjelesebb tanítványainak rövid életrajzát csatolta a szerző. A munka információs értékét növelik a közölt fotók.
A könyv a jó ízléssel és arányérzékkel megírt visszaemlékezések sorába tartozik.


A. WINTERMUTE, Bobby : Public Health and the U.S. Military: A History of the Army Medical Department, 1818-1917, Taylor & Francis, U.S.A., 2010, 284p.
ISBN: 978-0415881708
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

 Health and the US Military is a cultural history of the US Army Medical Department focusing on its accomplishments and organization coincident with the creation of modern public health in the Progressive Era. A period of tremendous social change, this time bore witness to the creation of an...


METZLER, Irina: Disability in Medieval Europe: Thinking about Physical Impairment in the High Middle Ages, c.1100-c.1400 (Routledge Studies in Medieval Religion and Culture), Routledge, New York, 2006, 355p.
ISBN: 978-0415582049
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

This impressive volume presents a thorough examination of all aspects of physical impairment and disability in medieval Europe. Examining a popular era that is of great interest to many historians and researchers, Irene Metzler presents a theoretical framework of disability and explores key areas...


Edited by Juanita De Barros, Steven Palmer, David Wright: Health and Medicine in the circum-Caribbean, 1800–1968, Routledge, New York, 2009, 310p.
ISBN: 978-0415962902
Recenzió: Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Kötet: /

Health and medicine in colonial environments is one of the newest areas in the history of medicine, but one in which the Caribbean is conspicuously absent. Yet the complex and fascinating history of the Caribbean, borne of the ways European colonialism combined with slavery, indentureship, migrant...