Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2017/15           ISSN: 2062-2597

Peer review

Prof. dr. Forrai Judit

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

forraijud@gmail.com

kaleidoscope@kaleidoscopehistory.hu