Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

Peer review

SZERZŐI NYILATKOZAT

(egy/több szerző esetén)                        

A szerző(k) kijelenti(k), hogy a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

című kézirat első megjelenés, amelyet  a KALEIDOSCOPE –Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Lap számára közlésre felajánl.

A szerző(k) kijelenti(k), hogy az elkészített mű kizárólagos szerzői, egyéni és eredeti jellegű saját szellemi alkotása.

A szerző(k) kijelenti, hogy jelen kézirat korábban semmilyen formában nem jelent meg (beleértve az interneten történő megjelentetést is), továbbá más nyomtatott vagy elektronikusan megjelenő laphoz nem nyújtja be, és jelen nyilatkozattal hozzájárul, hogy a KALEIDOSCOPE –Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Lap című elektronikus folyóiratban teljes terjedelemben megjelenjen.

Szerző(k) szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn további személynek/személyeknek olyan kizárólagos szerzői/szerzők vagyoni/felhasználási joga, amely a KALEIDOSCOPE –Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Lap című elektronikus szakmai folyóirat, mint felhasználó megjelentetési jogát korlátozná, vagy akadályozná.

A képek, rajzok, ábrák vonatkozásában nyilatkozik, hogy azok szabadon megjelentethetők, nem esnek szerzői jog alá, illetve megjelentetéséhez a szerző(k) írásban hozzájárult(ak).

 Dátum:

 ………………………………………           ………………………………………

………………………………………           ………………………………………