Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat
2017/14           ISSN: 2062-2597

IMPRESSZUM
Kaleidoscope - Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap Szerkesztő Bizottság,
 A lap megjelenési ideje: 2010. december

Nemzetközi tudományos Szerkesztő Bizottság:

Elnökök:
+ SCHULTHEISZ Emil,  Prof. Em. Semmelweis Egyetem, MTA Orvostörténeti Munkabizottságának örökös elnöke
SÓTONYI Péter; Prof. em. Semmelweis Egyetem, rektor em., az MTA rendes tagja DSc, Budapest, Hungary
VIZI E.Szilveszter Prof. Dr. MTA előző elnöke (2002-2008)

Tagok:
AMBRUS, Tünde; PHD,  University of Brno, Czech, tunde.ambrus@gmail.com
Kenneth COLLINS; University of  Glasgow, Visiting Professor at the Hebrew University of Jerusalem, Glasgow Great Britain, drkcollins@gmail.com
CSORBA László; főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Hungary, csorba@hotmail.com
Toby GELFAND; Prof. Dr. University of Ottawa, Ottawa, Canada, histmed@uottawa.ca
Andrzej GRZYBOWSKI; MD, PhD, MBA, Ophthalmology Consultant for Wielkopolska Province Poznan, Poland, ae.grzybowski@gmail.com
KISS László dr; CSc  Bratislava, kissagi@panelnet.sk
Efraim LEV; Prof. Dr. University of Haifa, Haifa, Israel, elev@univ.haifa.ac.il
Denis MARTINS Wilson; Prof. Dr. Pontificial Catholic University of Paraná, Brazil, denis1299@yahoo.com
NÉMETH György; Prof. igazgató ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Budapest, Hungary, kritias@freemail.hu
PÉTER H. Mária; DSc.  pharmacist, retired  university ass. Prof. Targu Mures, Romania, peterm@rdslink.ro
PÉTER Mihány; DSc. Prof. Dr. az MTA külső tagja,  Targu Mures,  Romania, peterm@rdslink.ro
PÓK Attila; igh. MTA Történelemtudományi Intézet CSc, Budapest, Hungary, apok@tti.hu
Jürgen SCHLUMBOHM; Prof. Dr Göttingen, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen, Germany, j.schlumbohm@gmx.net
Emma SPARY; The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL. London, Great Britain, e.c.spary@btinternet.com
SZÉL Ágoston; Prof. Dr. Semmelweis Egyetem rektora DSc, Budapest, Hungary, szel.agoston@med.semmelweis-univ.hu
Carlos VIESCA-TREVINO; Prof.Dr. Mexico. Dept. Historia y Filosofia Faculta de Medicina.Mexico city, Mexico,cviesca@frontstage.org
A szerkesztőség tagjai
Alapító főszerkesztő: Dr. Forrai Judit DSc
Főszerkesztő-helyettes(ek): Dr. Balázs Péter PhD.

Rovatvezetők:
Orvoslás és mágia az Ókori Keleten: Prof. Fröhlich Ida DSc,  Bácskay András PhD
Hippokratéstől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban: Gradvohl Edina PhD, dr. Győry Hedvig PhD
A középkori medicinától a romantikus medicináig: Krász Lilla PhD, dr. Magyar László András
A modern orvostudomány története napjainkig: dr.Forrai Judit DSc
Törvények, szabályok, jogok: dr. Balázs Péter PhD
A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat: Kótyuk Erzsébet PhD, Deáky Zita PhD
Fogászattörténet: dr.Forrai Judit DSc
Gyógyszerészettörténet: Ambrus Tünde PhD
Sporttörténet: Szabó Lajos PhD, Szikora Katalin PhD
Kultúrtörténet neme: Pető Andrea DSc
Könyvtári források: Monok István DSc
Bibliográfiai források: Gazda István CSc
Levéltári források: Sipos András PhD, Molnár László PhD
Technikatörténeti források: Vámos Éva CSc, Bircher Erzsébet dr.
Múzeumi források: Varga Benedek dr.
Irodalmi források: Wernitzer Julia PhD, Császtvay Tünde PhD
Orvosi nyelvezet és emlékek: Bősze Péter Csc
Kutatás fejlesztés: dr. Pörzse Gábor PhD
Könyvekről: Kapronczay Katalin PhD,
Gyógyítók és betegek alkotásai: Dr. Felszeghy Sára PhD
Kiváló szakdolgozatok: Monok István DSC, Forrai Judit DSc
Hozzászólások, vélemények
Hírek, események: Kapronczay Károly DSc

Olvasószerkesztő: dr. Várkonyi Júlia
Angol nyelvű szerkesztő: Szegedi Gábor PhD
Webmester: Pálnik László

A kiadó: LÉTRA Alapítvány és a Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoportja
A szerkesztőség címe, elérhetőségei: 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4.
Dr. Forrai Judit, forraijud@gmail.com