Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16

MEGHÍVÓ

Tudománytörténet - Fogászattörténeti tudományos ülésére

  Az ülés helye: a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET)

 21. emelet Johan Béla konferenciaterem

 (1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. emelet)

 Időpontja:2016. október 19. szerda, 13.00

I. Előadások

1.     Dr. Kóbor András egy. docens alelnökSemmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal vezetője

dr. Salamon Henrik (1865-1944) - a múlt nagy fogorvosai, a hazai fogászattörténet kiemelkedő alakja

2.     Dr. Salamon Ferenc főorvos Szent János Kórház belgyógyászati osztály

Salamon Henrik a családban

3.     Prof. Dr. Nagy Gábor Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar FSZOI Orális Diagnosztikai Osztály

Dr. Bányai Sándor és szakkönyve

II. Könyvbemutató

Dr. Bányai Sándor: Útmutató a fogorvosoknak való segédkezésben c. reprint könyvének bemutatója (Medicina Könyvkiadó, 2016)

A kötet a helyszínen megtekinthető és megvásárolható 1800 forintért.

 

Tudományos programunkra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!  A Fogászattörténeti Szakosztályba való belépés folyamatos.

 

Dr. Forrai Judit elnök, Dr. Kóbor András elnökhelyettes, Dr. Simon Katalin titkár

e-mail: forraijud@gmail.com, tel.: +36-209-603-700

***

 

 

MEGHÍVÓ 2.

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,

a Magyar Természettudományi Társulat, 

a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre

tisztelettel meghívja Önt az

ÉLET -TUDOMÁNY -TÖRTÉNELEM

című konferencia 2. napjára

A konferencia időpontja:2016. szeptember 30. (péntek) 9.00-18.00.

A konferencia helyszíne:MTA Székház Kisterem

  1051 Budapest, Széchenyi tér 9. II. em.

PROGRAM

9.00-9.10: A konferencia megnyitása és az előadók köszöntése:Forrai Judit, D.Sc. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság Elnöke, S.E Népegészségtani Intézet)

I. ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY (9.10-10.00)

Elnök: Láng Benedek, Ph.D. habil. (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

Kiss Endre, D.Sc. (Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem):Bizonyítottsági státusz tudománytörténet, filozófiatörténet és tudományelmélet kereszteződési pontján

Bodnár-Király Tibor, doktorandusz (ELTE BtK):Az emberi fejlődés problémája egy 1795-ös fordításban (Csernátoni Vajda Sámuel: Az emberi értelemnek természeti históriája)

Gaál Botond, D.Sc. (Debreceni Református Hittudományi Egyetem):Az életre hangolt világegyetem

10.00-10.15: Vita

Kávészünet (10.15-10.30)

II. „RÉGI-ÚJ” TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE (10.30-11.45) 

Elnök: Krász Lilla, Ph.D. habil. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság társelnöke, ELTE BtK)

Szabó T. Attila, D.Sc. (Biológiai Adatbázislabor, Balatonfüred) A genetika, mint egy új tudományág megnevezése és a fogalom fejlődése Mendel előtt és után

Szívós Mihály, C.Sc. (MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport):Bioszemiotika: egy tudomány születése és fiatalkora. Rövid történeti áttekintés és néhány alapvető problémakör felvázolása

Both Mária, Ph.D. (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác):A biogeográfia kutatóprogramja

Alföldy Gábor (tájépítész-kerttörténész):A kerttörténet, mint a műemlékvédelem segédtudománya

Rab Irén, Ph.D. (Georg-August-UniversitätGöttingen): Adalékok Segner János András göttingeni korszakához

11.45-12.00: Vita

Ebédszünet (12.00-13.00)

 

III. TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ ÉS MEDIALITÁS (13.00-14.15)

Elnök: Szirmai Imre, D.Sc.

Gradvohl Edina, Ph.D. (S.E. Egészségtudományi Kar): Egy terminológiai tévedés története

Király László, Ph.D. (SKMC, Abu Dhabi): A szív és a nagyerek háromdimenziós nyomtatása az

orvosképzésben és a gyógyításban – történelmi előzmények és eszmetörténeti áttekintés

Krász Lilla, Ph.D. habil. (ELTE BtK): Orvosi tudás és medialitás a 18. századi Habsburg Monarchiában

Z. Karvalics László, Ph.D. habil. (Szegedi Tudományegyetem, Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék):Kontrollválság és kontrollforradalom az orvoslásban (1870-1960)

Felszeghi Sára, Ph.D. (Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar ESZMK): A betegség, mint poetikai eszköz a magyar irodalomban

14.15-14.30: Vita

Kávészünet (14.30-14.45)

IV. TUDOMÁNY(OK) HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK (14.45-16.00)

Elnök: Kiss Endre, D.Sc.

Feith Helga Judit, Ph.D. (S.E. Egészségtudományi Kar);Balázs Péter, Ph.D. (S.E. Népegészségtani Intézet):Közegészségügyi kérdések a XVIII. századi jogforrások tükrében

Kántor Sándorné Varga Tünde, Ph.D. (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar): Matematikusok a szépirodalomban: Dr. Pallagi Gyula kisújszállási iskolaigazgató alakja Móricz Zsigmond regényeiben

Deáky Zita, Ph.D. habil. (ELTE BtK):A gyermekélet és benne a gyermekmunka interdiszciplináris megközelítése

Forrai Judit, D.Sc. (S.E. Népegészségtani Intézet): Aprostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben.

Izsák Éva, Ph.D. habil. (ELTE TtK):Geográfiai adalékok a jelenkori népvándorlás kérdéséhez

16.00-16.15: Vita

Kávészünet (16.15-16.30)

V. TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL (16.30-17.30)

Elnök: Forrai Judit, D.Sc.

Győry Hedvig,  Ph.D. (Szépművészeti Múzeum);Katona Júlia, TDK hallgató (S.E. Farmakognózia Intézet);Blázovics Anna D.Sc. (S.E. Farmakognózia Intézet): A szikomór története és fitoterápiás alkalmazása a népgyógyászatban és az ókori Egyiptomban

Csorba F. László (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet):A miliő fogalma az orvostudományban és az ökológiában

Oláh-Gál Róbert, Ph.D. (Babeş-Bolyai Egyetem Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományi Kar):

A Bolyaiak – Erdély művelődéstörténetének alfái és ómegái, XIX. század első fele

Kowalak Andrzej (kultúrtörténész, Varsó): Egy életbe zárt tudomány (nem csak) történelmi vonatkozásai: Domszky Pál

17.30-17.45: Vita

Zárszó (Forrai Judit, D.Sc.)

         *  * *

MEGHÍVÓ 1.

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága Élettudományok-története Munkabizottsága,

a Magyar Természettudományi Társulat 

a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre

tisztelettel meghívja Önt az

ÉLET -TUDOMÁNY -TÖRTÉNELEM

című konferencia 1. napjára

A konferencia időpontja:2016. június 1. (szerda) 9.00-17.00.

A konferencia helyszíne:MTA Székház Felolvasóterem

(1051. Budapest, Széchenyi tér 9.)

PROGRAM

9.00-9.10: A konferencia megnyitása és az előadók köszöntése:Monok István, D.Sc. (MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága elnöke, MTA Könyvtár és Információs Központ igazgatója)

I. ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY (9.10-10.25)

Elnök: Forrai Judit, D.Sc. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság elnöke, S.E. Népegészségtani Intézet)

Zimonyi Ákos (ELTE BTK -S.E. Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság):Új nézőpontok a görög-római orvoslás történetében

Blázovics Anna, D.Sc. (S.E. Farmakognóziai Intézet):Avicenna és a modern farmakognózia

Molnár Dávid, Ph.D. (MTA -ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport):Antonio Gazio elfeledett orvosi kézikönyve a hosszú élet titkáról

Gurka Dezső, Ph.D. (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas):Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere

id. Sáry Gyula (ny. belgyógyász szakorvos, Tapolca): A deszakralizált ember

10.25-10.45: Vita

Kávészünet (10.45-11.00)

II. „RÉGI-ÚJ” TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE (11.00-12.00) 

Elnök: Gurka Dezső, Ph.D.

Sz. Kristóf Ildikó, C.Sc. (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): A kulturális antropológia tudománya felé: inuit kultúra a kora újkori -újkori Magyarországon

May Zoltán, Ph.D. (MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet):A toxikus fémek szerepe az emberi betegségekben. Történeti áttekintés az ókortól napjainkig

Kótai István, Ph.D. (Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar):A magyar Királyi Állatorvosi Főiskola (1899-1934) illeszkedése a korszak magyar felsőoktatásába

Monos Emil, D.Sc. (S.E. Klinikai Kísérleti Kutatóintézet, professor emeritus):Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid professzor, a modern rendszerélettani szemlélet kialakításának egyik hazai úttörője

12.00-12.15: Vita

Ebédszünet (12.15-13.15)

III. TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ ÉS MEDIALITÁS (13.15-14.45)

Elnök: Krász Lilla, Ph.D. (MTA Élettudományok-története Munkabizottság társelnöke, ELTE/BTK)

Verók Attila, Ph.D. (Eszterházy Károly Főiskola, Eger):Élettudományos ismeretek megjelenése korai erdélyi nyomtatványokban (16. század)

Bagi Zoltán Péter, Ph.D. (MNL Csongrád Megyei Levéltára):Köszvény a 16. század közepi magyar levelekben

Dezső Krisztina (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont):Az első világháború közegészségügyének kutatása. Naplók, memoárok és fotógyűjtemények szerepe a történeti megismerés folyamatában

Kótyuk Erzsébet, Ph.D. (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár):Húsz nap rettegés: harcok a csapi hídfőért 1944 őszén

Fazekas Tamás, D.Sc. (SZTE ÁOK, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ):A dronedaron odüsszeiája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés sötét fejezete

ifj. Sáry Gyula, D.Sc. (SZTE ÁOK, Élettani Intézet): A „nagymama sejtektől” a neuronhálózatokig

14.45-15.00: Vita

Kávészünet (15.00-15.15)

IV. TUDOMÁNY(OK) HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK (15.15-16.30)

Elnök: Blázovics Anna, D.Sc.

Tóth Albert, C.Sc. (Szolnoki Főiskola professor emeritusa):A tájban gondolkodás időszerűsége Széchenyi István szellemében

Matekovits György, D.Sc. (Victor Babeş Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem, Temesvár):A fogászati amalgám – avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?

Hrotkó Larissza, Ph.D.:Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában

Trenka Magdolna, ügyvéd-sportmanager, M.Sc. (Magyar Sportjogász Társaság tagja): Imparitas faktorok a nők vezetővé válása előtt

Janik Leonárd, Ph.D. (S.E. Népegészségtani Intézet): Nagy ellenfeleink: az apró „húsevők”

16.30-16.45: Vita

16.45-16.55: Zárszó (Forrai Judit, D.Sc.)

****

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete

Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár

Tisztelt Hölgyem/Uram!


SEMMELWEISEGYETEM              

Népegészségtani Intézet

Intézetigazgató: Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár

A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete, az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága, az Élettudomány-történeti Munkabizottsága, Orvostörténeti Munkabizottsága, a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Orvostörténeti Társaság, a Fogászattörténeti munkacsoport, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár közös szervezésében kerül sor a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb tantermének   névadóünnepségére.

A helységet Schultheisz Emil professzor úr emlékére Schultheisz Emil tanteremnek nevezzük el. Az ünnepség helye és időpontja:

2016. Február 24. Szerda, délelőtt 10 óra, NET. 21. emeleti konferenciaterem,

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Az ülés elnöke Prof. Dr. Szél Ágoston rektor úr. Schultheisz professzor úr pályatársaival, kollégáival, tanítványaival állítunk emléket kiemelkedő munkásságának.

Schultheisz Professzor úr kiemelkedő munkásságára emlékeznek:

Prof. Dr. Birtalan Győző, Prof. Dr. Cseh Károly, Prof. Dr. Forgács Iván,

Prof. Dr. Forrai Judit, Dr. Gazda István igazgató, Dr. Jávor András volt államtitkár, Prof. Dr. Kapronczay Károly, Dr. Magyar László András igazgató,

Prof. Dr. Réthelyi Miklós rektor em., Prof. Dr. Simon Tamás,

Prof. Dr. Sótonyi Péter rektor em., Prof. Dr. Tardy János volt államtitkár, Dr. Varga Bence főigazgató.

Bejelentésre kerül a Schultheisz-díj indítása, amelyet egykori barátja alapított tiszteletére, hogy segítse és támogassa a jövő nemzedék orvostörténészeit.

Budapest, 2016. február 4.

 

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr.CsehKároly                                                                              Prof. Dr. ForraiJudit

intézetigazgató