Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadványok
Folyóirat: 2020/21
Cím: Paradigmaváltások a tudományokban

Title: Paradigm shifts in the sciences
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2020/21
Tartalom:

Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya,

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,

Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Kör

közös rendezvénye

PARADIGMAVÁLTÁSOK A TUDOMÁNYÁGAKBAN

 ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN

konferencia-sorozat keretében a Tudomány Hónapja alkalmával

2020. november 12‒13.

COVID-19-RE VALÓ TEKINTETTEL ONLINE (Zoom rendszerrel)

https://semmelweis.zoom.us/j/97894252017

A természetvizsgálók hagyományát 1841-től őrizve, az azóta rendezett évi konferenciák eszmeiségét szeretnénk folytatni az idén is a paradigmaváltások témával, annak kialakulását hatásait és összefüggéseit bemutatni a természettudomány és társadalomtudomány területén. A tudományok folytonos ismeret- és tudáselméletének fejlődése, dinamikája, új megoldási heurisztikával, paradigmaváltáson keresztül fejlődik. Így a tudományágak együttese folyamatos mozgásban, alakulásban van. Ezeket a változásokat kívánjuk nyomon követni egyaránt az élővilág minden szerveződési szintjén, a társadalmi területeken, tudományos és intézményes formában, a természettudományban, az orvostudományban, az antropológiában, a szociológiában, az informatikában, a szabad társadalomtudományban, földrajzi, klimatológiai, mérnöki-műszaki stb. rendszerekben egyaránt.

Részvételi szándékát még 2020. november 5-ig ezen az e-mailen jelezheti

mtt.op.titkarsag@gmail.com

Program

Paradigmaváltozások a tudományokban konferencia

2020. november 12‒13 előadások

online formában

2020.11.12. csütörtök

8.509.00 Regisztráció https://semmelweis.zoom.us/j/97894252017

9.009.10. Megnyitó,

Schultheisz Emil Díj orvostörténeti cikkpályázat nyerteseinek kihirdetése

9.10‒10.25. reáliák pedagógiai paradigmái

üléselnök:Molnár László, dr. PhD

9.109.25

 Kántor Sándorné dr. Varga Tünde, (DE Matematikai Intézet):  Tanítástól tanulásig- új paradigmák a matematika oktatásban

9.259.40

Munkácsy Katalin Dr., PhD.,(ELTE Matematikai Intézet): Paradigmaváltás a matematikai analízisben

9.409.55

Molnár László,Dr., PhD.: PTE Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola,  Megjegyzések a kémiai forradalom történetéhez

9.5510.10

 Szalay Roland Dr., PhD., (ELTE Kémiai Intézet):Paradigmaváltások a kémia történetében

10.1010.20

Megbeszélés

10.2010.25.

Szünet

10.25‒11.50 Klinikai- és kutatási orvosi paradigmák

üléselnök:Fazekas Tamás, prof.DSc. (med.)

10.2510.40

Schmidt Antónia, Katona József, Szalai György: (Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Fül-, Orr-, Gége-,Fej,-Nyak és Szájsebészeti Osztálya Semmelweis Egyetem, ÁOK Oktató Osztálya): A fogászati paradigmaváltás következményei

10.40‒10.55

Fazekas Tamás prof. (1)Dr., DSc. (med.),  Fazekas Bence (2),  (1)Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar; I. Belgyógyászati Klinika; (2)Queen Margaret University, Edinburgh, Skócia/Egyesült Királyság):Paradigmaváltások a modern kardiológiában

10.55‒11.05

Janik Leonard(egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet): Az egyre növekvő érték – a gyermek (a csecsemőhalálozás elleni küzdelem múltja, jelene és jövője)

11.05‒11.20

Blázovics Anna Dr.DSc (SE Farmakognóziai Intézet): Paradigmaváltás a szabadgyök-kutatás területén

11.20‒11.35

Sági Stella(Hallgató,SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika): Paradigmaváltás a bőrgyógyászatban

11.3511.45

Megbeszélés

11.4513.05

Ebédszünet

13.05‒13.55  paradigmák elméleti megközelítésben

üléselnök: Hideg Éva, DSc, egyetemi tanár

13.0513.20

Kiss Endre, DSc, egyetemi tanár, filozófia történész (ELTE OR-ZSE): Az ideáltipikus és valóságosan rekonstruálható paradigmaváltások mélyreható differenciáiról

13.2013.35

Szegő Szilvia Mária,Dr., CSc., (SzTE): „Ám a pénzről semmit nem tudunk”

13.3513.50

Hideg Éva, DScegyetemi tanár, (Budapesti Corvinus Egyetem): Paradigmaváltások a jövőkutatásban

13.5013.55

Megbeszélés

13.5514.00

Szünet

14.00‒15.00 Medicinális paradigmák

üléselnök:BOTH MÁRIA GABRIELLA, PhD,főiskolai tanár

14.00‒14.15

Madarász BálintDr. (doktorandusz SE): Paradigmaváltás az orvoslásban – Paracelsus: A iatrokémia megjelenése a medicinában

14.15‒14.30

Both Mária GabriellaPhD(főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola): A megzavart természet

14.30‒14.45

Csorba F. LászlóPhD(tudományos munkatárs, Oktatási Hivatal): Az ökológia paradigmái

14.45‒15.00

Rab IrénPhD: Paradigmaváltás az oktatásban: Göttingen

15.00‒15.10

Megbeszélés

2020.11.13. péntek

9.00‒10.10 személyiség fejlesztés paradigmái

üléselnök:dr. Forrai Judit, DSc, egy. tanár

9.0009.15

Laki Beáta dr.,egy. tanársegéd (PTE Magatartástudományi Intézet): Paradigmaváltás szükségessége az elme feltöltése kapcsán

09.159.30

 Lányi Gusztáv, Dr., CSc., szociálpszichológus(ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék): Ranschburg Pál és a magyar pszichológia paradigmaváltásai

9.309.45

 Forrai Judit, Dr.,DSc,egy. tanár, orvostörténész (SE): Pető módszer paradigmaváltása westend medicina és a holisztikus rehabilitáció között

9.4510.00

Bencsik Beáta pszichológus, lovasterápeuta jelölt, Agócs Noémi pszichológus, lovasterápeuta jelölt; Juhász Mónika Judit klinikai szakpszichológus; Mészáros Petra gyógytornász, dr. Kassai-Farkas Ákos c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos (Batthyány Kázmér Szakkórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Kisbér)

Értékmentés és innováció Kisbéren-lovasterápia, mint új lehetőség a pszichiátriai rehabilitációban

10.0010.10

Megbeszélés

10.1010.30

Szünet

10.30 – 11.40 Környezettudomány történeti paradigmák

üléselnök: :Molnár F. Tamás DSc(med), MA (hist),

10.30‒10.45

Zentai Judit, Dr., PhD., (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék):Ápolás és gondozás Japánban - paradigmaváltások régen és ma

10.45‒11.00

Molnár F. Tamás DSc(med), MA (hist), (Pécsi Tudományegyetem, Műveleti Medicina  tanszék):A medicina két és fél paradigmaváltása és a három ipari forradalom

11.00‒11.15

Czakó KálmánCSc,habil, ny. docens (Pannon Egyetem, Veszprém):  Paradigmák és modellek a megelőzésben'

11.15‒11.30

Vincze János Dr., biofizikus, egyetemi tanár ‒Dr. Vincze-Tiszay Gabriella: Nemes Békésy György emlékezete

11.30‒11.40

Megbeszélés

11.4013.00

Szünet

13.00–14.00 Orvosi és statisztikai paradigmák

üléselnök:Szabó Katalin Dr. főmuzeológus

13.0013.15

Szabó KatalinDr.,PhD.,főmuzeológus (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum): A tudományos módszer diadala a 19. századi orvostudományban

13.1513.30

Simon Katalin Dr., PhD,főlevéltáros, tanácsos (Budapest Főváros Levéltára): Orvoslás – közigazgatás – számok. Paradigmaváltás az egészségügyi közigazgatás megszervezésében Magyarországon a 19. században

13.3013.45

Lugosi András(várostörténész, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára): A metropoliszok statisztikája Budapest nagyvárossá fejlődésének korában. Kőrösy József és Thirring Gusztáv munkássága a paradigma és a tudományos közösség fogalmai kuhni megkülönböztetésének perspektívájában

13.4514.00

Megbeszélés

14.0014.15

Szünet

14.15‒15.20 korok és szakmák speciális paradigmaváltása

üléselnök Dr. Tóth Sándor László,faipari mérnök, c. egyetemi tanár

14.15‒14.30

Földvári sándor Dr (DTE Baltic Studies):A ’konfesszionalizáció’ mint paradigma az ortodox Kelet-Európában

14.3014.45

Tóth Sándor LászlóDr.,CSc, c. egy.tanár: Paradigmaváltások a fafeldolgozásban

14.4515.00

Schiller Vera Dr (Semmelweis Egyetem nyugdíjas tanára):Róma paradigmaváltása Ókor és Középkor határán

15.00‒15.15

Horváth Balázs Zsigmond (1), (művészettörténész-angoltanár)‒ Csorba Botond (2);  (1) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Technikum ‒ (2) Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola):Paradigmaváltás az oktatásban a jelenlegi járványhelyzetben

15.15‒15.30

Megbeszélés

 

 

15.30‒15.35

Zárszó