Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Cím: ’Behálózva’– az élettudományok és a hálózatelmélet kapcsolatáról

Title: 'Networked' - about the relationship between life sciences and network theory
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2019/19
Tartalom:

Az Élettudományok-története Munkabizottság a 2018. év februárjától indult új akadémiai ciklusban műhelybeszélgetés-sorozatot indított a Bizottság tagsága által képviselt különböző természet- és társadalomtudományos diszciplínák közötti együttműködés elősegítése, az egyes szakterületek közötti párbeszéd előmozdítása, napjaink tudományosságát kiemelten foglalkoztató kérdések megvitatása céljából. Az MTA Székházban „Élet-terek – élő rendszerek alkalmazkodása a földrajzi és klimatológiai környezet változásaihoz” címmel 2018 májusában tartott igen inspiratív első vitaalkalom után a második műhelybeszélgetést Behálózva’– az élettudományok és a hálózatelmélet kapcsolatáról” témában 2019. október 25-én 13.00 azMTA Nádor Irodaházában (1051 Budapest, Nádor u. 7. fszt. 29. előadóterem) tervezzük összehívni.

 

A téma aktualitását az adja, hogy a hálózatokban való gondolkodás az emberi tevékenység szinte minden területén jelen van. Az összekapcsoltság eszméjének kulturális-történeti beágyazottsága, a komplex hálózatok rendszere, mint statisztikus fizikán alapuló matematikai modell alkalmazhatósága a valós jelenségek (pl. betegségek, emberi és állati viselkedés, társadalmi struktúrák, stb) leírására napjaink tudományosságát igen élénken foglalkoztató kérdések közé tartozik. Tervezett ülésünkön a skálafüggetlen hálózatok törvényszerűségei a genomika, a történeti antropológia, a társadalom- és információtörténet perspektíváiból kerülnének megvitatásra.


PROGRAM:

13.00-13.30

MTA Élettudományok-története Munkabizottság 2019. évi ülése

 

13.30-14.10

Prof. Forrai Judit(SE, Budapest): A prostitúció körüli hálózatok elméleti és gyakorlati valósága

Izsák Éva(ELTE TTK, Budapest): Városi terek hálózatainak szerepe a település történeti fejlődésében

14.10-14.30:Vita

 

14.30-14.45:Szünet

 

14.45-15.00

Z. Karvalics László(SZTE, Szeged): Catal Hüyüktől a minden dolgok Internetjéig (Internet of Everything) – létezhet történeti antropológia hálózati interpretáció nélkül?

Rábai Krisztina(SZTE, Szeged): A papír útja a Jagellók udvarába

Krász Lilla(ELTE BTK, Budapest): Tudományos tudáshálózatok a modernkor küszöbén – orvosi írásmódok a 18. századi Magyar Királyságban

15.00-15.15Vita