Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Cím: Hálózatok a tudományágakban

Title: Network int he Sciences
[Letöltés]
Szerző(k):
Rovat: Hírek, események
Kötet: 2019/19
Tartalom:

                             

 

Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya,

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,

Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Kör

közös rendezvénye

HÁLÓZATOK A TUDOMÁNYÁGAKBAN

 ÉRTÉKMENTÉS és INNOVÁCIÓ a TUDOMÁNYBAN

konferencia-sorozat keretében a Tudomány Hónapja alkalmával

2019. november 14‒15.

A Semmelweis Egyetem NET konferencia teremében

1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. em.

A természetvizsgálók hagyományát 1841-től őrizve az azóta rendezett évi konferenciák eszmeiségét szeretnénk folytatni az idén is a hálózatok témával, annak jelenlétét, hatásait és összefüggéseit bemutatni a természettudomány és társadalomtudomány területen. A hálózatokban való gondolkodás az emberi tevékenység csaknem minden területén nyomon követhető, akár az élővilág minden szerveződési szintjén, akár a társadalmi kapcsolódásokban, személyes, intézményes formában, a természettudományban, az orvostudományban, az antropológiában, a szociológiában, az informatikában, a szabad társadalomtudományban, földrajzi, klimatológiai, mérnöki-műszaki stb. rendszerekben egyaránt.

Részvételi szándékát még 2019. november 5-ig ezen az e-mailen jelezheti

mtt.op.titkarsag@gmail.com

Program

Hálózat a tudományokban konferencia 2019. november 14‒15 előadások

Semmelweis Egyetem NET épület Johan-terem

2019.11.14. csütörtök

8.309.00 Regisztráció

9.009.10. Megnyitó,

      Schultheisz Emil Díj orvostörténeti cikkpályázat nyerteseinek oklevél átadása  

9.10‒10.05. Technikatörténeti hálózatok

üléselnök: Frisnyák Zsuzsa PhD

9.109.25 Frisnyák Zsuzsa PhD, tud. főmunkatárs (MTA BTK TTI): Hogyan működtek valójában a 19. század nagy technikai hálózatai? Ami a térképeken nem látszik

9.259.40 Munkácsy Katalin PhD, (ELTE Matematikai Intézet): A metróhálózatok térképének története

9.409.55 Csibi Kinga,történész-főmuzeológus, gyűjteményvezető (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye): Hálózat a bányász-kohász-erdész világban, avagy mitől működik jól ez a kapcsolat évszázadok óta?

9.5510.05 Megbeszélés

10.05‒11.00 Orvostörténeti hálózatok

üléselnök:Simon Katalin PhD

10.0510.20 Simon Katalin PhD. főlevéltáros, tanácsos (Budapest Főváros Levéltára):       A magyarországi orvosi és természettudományos társaságok kapcsolati hálója a reformkorban

10.2010.35  Csíkné Keserű Krisztina Dr., epidemiológus: Védőoltások szerepe az egyes fertőző betegségek leküzdésében az orvostudomány történetének tükrében

10.35‒10.50Szabó Katalin Dr, főmuzeológus, (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum):     A magyar egészségügyi ellátórendszer a két világháború között

10.50‒11.00 Megbeszélés

11.00‒11.20 Szünet

11.20‒12.40 Hálózatok elméleti megközelítése

üléselnök: KissEndreDSc egyetemi tanár

11.20‒11.35 Kiss Endre DSc,egyetemi tanár, filozófia történész (ELTE OR-ZSE): Hálózat, mint közvetítés. A fogalom teoretikus értelmezéséhez.

11.35‒ 11.50 Bilicsi Erika, doktorandusz, osztályvezető: (MTA Könyvtár és Információs Központ): Hálózatok a tudományban: MTMT, open access, egyedi azonosítók

11.50‒12.05 Zentai Judit Éva, PhD, (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék): A bennünk rejlő hálózatokról – avagy egy 17‒18. századi japán neokonfuciánus tudós gondolatai a lélekről és a testünkben keringő életerőről

12.15‒12.30 Nagy Péter Tibor DSc (WJLF, ELTE, TÁTK): A humántudományok domináns hálózatai: munkahelyi közösségek, tudományos társaságok, minősítési folyamatok

12.30‒12.40 Megbeszélés

12.40‒13.15 Ebédszünet

13.15 ‒ 14.25  Orvosi ellátó hálózatok

üléselnök Katona József dr. főorvos

13.15‒13.30 Szalai György dr. PhD, Béres Erika, BSc, Matesz István, dr. (Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Fül-, Orr-, Gége- és Szájsebészeti Osztály): Működő hálózatok az orvoslásban

13.30‒13.45 Katona József dr, szájsebész főorvos ‒ László J. dr. főorvos (Észak-Közép-budai centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő): Meghibásodás, helyreállítás, következmények a fogászati-szájsebészeti egészségügyi hálózatainkban

13.45‒14.00 Fekete Mónika Dr.doktorandusz, egyetemi tanársegéd, (S.E. Népegészségtani Intézet), Varga János Tamás PhD, habil., Osztályvezető főorvos (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet): Egészségügyi hálózatok ‒ Magyar tüdőgondozói hálózat

14.00‒14.15 Fekete Mónika dr.doktorandusz, egyetemi tanársegéd, (S.E.) Népegészségtani Intézet),  Fazekas-Pongor Vince dr. doktorandusz, (S.E.) Népegészségtani Intézet), Fehér Ágnes dr. doktorandusz, egyetemi tanársegéd, ((S.E.)  Népegészségtani Intézet), Baranyai Zsolt, dr. habil. ((S.E. I. Számú Sebészeti Klinika,) Varga János Tamás, habil., Osztályvezető főorvos (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet): Minőségbiztosítási hálózaton belül a betegbiztonság orvostanhallgatói szemszögből.

14.15‒14.25 Megbeszélés

 14.25‒14.30 Szünet

14.30 – 15.35 Női hálózatok

üléselnök: Forrai Judit DSc egy. tanár

14.30‒14.45 Hrotkó Larissza PhD, („Kaufmann Dávid” Kutató csoport, OR-ZSE):         Mi volt a zsidó női vallási és társadalmi hálózatok létrehozásának oka?

14.45‒14.55 Kertai-Szabó Ildikó dr.,egyetemi docens, teológus (Wesley János Lelkészképző Főiskola): Kvékerek az emancipációs törekvések csomópontjában

14.55‒15.15 Forrai Judit dr.,DSc, egy. tanár, orvostörténész (SE): A prostitúciós ipar hálózatok régi és új formái

15.15‒15.25 Trenka Magdolna dr., Ügyvéd – Sportmanager MsC, a Magyar Sportjogász Társaság tagja: Férfi hálók – női akadályok

15.25‒15.35 Megbeszélés

   2019.11.15. péntek

9.00‒9.55 Korok speciális közösségi hálói

üléselnök: Rab Irén PhD

9.00‒9.15 Schiller Vera dr.,bölcsészettudományok doktora (SE nyugdíjas tanára):  Az emberáldozat megítélésének változatai

9.15‒9.30 Rab Irén PhD: A 18. század közösségi hálója: a diákemlékkönyvek

9.30‒9.45 Földvari Sándor CSc,tudom. kutató (Vilnius-Kijev-Bp.) :Kultúraközvetítő hálózatok a Litván Nagyhercegség és a Habsburg Birodalom közötti könyvmozgás és egyházi művelődés konfesszionalizációs folyamataiban

9.45‒9.55 Megbeszélés

9.55‒10.10 Szünet

10.10‒11.25   Könyvtár- kémia- pedagógia tudomány hálóZATAI

üléselnök: Kántor Sándorné Varga Tünde PhD

10.10‒10.25 Czakó Kálmán, CSc,habil, ny. docens (Pannon Egyetem, Veszprém): Hálózatok véletlenszerű és célorientált megváltoztatása

10.25‒10.40 Szalay Roland, PhD (ELTE Kémiai Intézet): Hálózatos struktúrák a kémiában

10.40‒10.55 Kántor Sándorné Varga Tünde PhD, (Nyugdíjas, DE Matematikai Intézet):  Kooperatív tanulás ‒ egy link a matematika tanulásában

10.55‒11.10 Horváth Balázs Zsigmond, művészettörténész-angoltanár(Pogány Frigyes Szakgimnázium): A hálózat alapú nyelvtanításban rejlő lehetőségek

11.10‒11.25 Megbeszélés

11.25‒11.45 Szünet

11.45‒13.00   Egészségügy ellátási hálózatai

üléselnök:

Kassai-Farkas Ákos dr. osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens

11.45‒12.00 Jakkel Anna dr.,Késmárszky Róbert dr.  főorvos, Hálózatok jelentősége a fej-nyak sebészeti missziók tekintetében

12.00‒12.15 Kassai-Farkas Ákos dr., osztályvezető főorvos, c. egyetemi docens (Batthyányi Kázmér Szakkórház, Pszichiátria): Peer reviewer Kisbéren

12.15‒12.30 Janik Leonárd dr.,egyetemi tanársegéd (S.E.): Mikrobiom – életünk működtetője

12.30‒12.45 Simek Ágnes dr., PhD c. egyetemi docens (S.E.), főorvos (Oltalom Alapítvány):Vertikális és horizontális egészségügyi szolgáltató rendszerek a hajléktalanellátásban

12.45‒12.55 Megbeszélés

12.55‒13.00 Zárszó